RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Juraś Pivunoŭ
PRA AŬTARA
Fotaalbom
DAVIEDKA
Infarmacyja: Sučasny paet..
Hody žyćcia: naradziŭsia 14 červienia 1964 hoda.
Miesca naradžeńnia: horad Mahileŭ.
BIJAHRAFIJA
Juraś Pivunoŭ (Juryj Mikałajevič Pivunoŭ) naradziŭsia 14 červienia 1964 hoda ŭ Mahilovie, vučyŭsia ŭ SŠ №25 h.Mahilova, u Homielskim pałitechnikumie. Słužyŭ u SA (u pavietrana-desantnych vojskach). Pracavaŭ slesaram-ramontnikam na meblevaj fabrycy, zavočna vučyŭsia ŭ Biełaruskim technałahičnym instytucie (4 kursy), zatym na biełaruskim addzialenni fiłałahičnaha fakulteta Mahiloŭskaha piedahahičnaha instytuta (skončyŭ u 1996 hodzie). Pracavaŭ dyrektaram Mahiloŭskaj fiłii Biełaruskaha humanitarnaha adukacyjna-kultur... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
APAVIADAŃNI
Zimovy frahmient
 
Leta na sienie
 
Pieršy skačok, abo Chryščeńnie niebam
 
Žuravinavy smak pani Vosieni
 
Vierš u prozie. 2002 год, вёска Закупленьне.
PUBŁICYSTYKA
Bieły nakciurn
 
Viečar
 
Viaskovy vierasień
 
Doždž
 
Maja Biełaruś
 
Na kładziščy
 
Navalnica
 
Nastalhija pa viečnaści
 
Pramień žyćcia
 
Ptušynaja cyviłizacyja
 
Razdvojenaść dušy
 
Travieński doždž
 
U kožnaha svoj śviet
 
Z pradmovy da knihi “Nastalhija pa viečnaści”
 
Ліпень 2000 г.
2009–2022. Biełaruś, Miensk.