RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Uładzimier Žyłka
PRA AŬTARA
Fotaalbom
DAVIEDKA
Infarmacyja: Biełaruski paet, pierakładčyk, pubłicyst, krytyk..
Hody žyćcia: 1900-1933.
Miesca naradžeńnia: vioska Makašy Niaśvižskaha rajona.
BIJAHRAFIJA
Uładzimier Žyłka naradziŭsia 27 traŭnia 1900 h. u vioscy Makašy Niaśvižskaha rajona Drukavaŭsia z 1917 h. u mienskich vydańniach, u zachodnie-biełaruskaj presie, u časopisach biełaruskaha studenctva ŭ Čechasłavaččynie. Aŭtar šmatłikich paetyčnych zbornikaŭ i vieršaŭ. Pierakładaŭ na biełaruskuju movu tvory M.Lermantava, A.Mickieviča, Ł.Ibsiena i inš. Letam 1922 h. zjechaŭ u Letuvu, kab paźbiehnuć pryzyva ŭ vojska hienierała Ł. Žałihoŭskaha. Pavodle rekamendacyi Ł. Rodzieviča vyjechaŭ u Prahu stypendyjatam Čechasłav... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
2009–2019. Biełaruś, Miensk.