RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Maksim Bahdanovič
PRA AŬTARA
Fotaalbom
Materyjały ab aŭtary
SPASYŁKI
Staronka na knihi.com
DAVIEDKA
Infarmacyja: Paet, pierakładčyk, krytyk, historyk łitaratury..
Hody žyćcia: 1891–1917.
Miesca naradžeńnia: Miensk.
BIJAHRAFIJA
Maksim Bahdanovič naradziŭsia 27 łistapada 1891 hoda ŭ Miensku. Rańnija dziciačyja hady pravioŭ u Horadni (1892–1896), žyŭ i vučyŭsia ŭ Nižnim Noŭharadzie (1896–1908) i Jarasłaŭłi (1908–1916). Skončyŭ jurydyčny łicej ŭ Jarasłaŭłi i vosieńniu 1916 pierajechaŭ u Miensk. Ź vieraśnia 1916 pa luty 1917 hh. pracavaŭ sakratarom Mienskaj hubernskaj charčovaj kamisii. Pieršy drukavany tvor – aleharyčnaje apaviadańnie “Muzyka” (1907) napisany pad uździejańniem narodnaj tvorčaści. Rańnija vieršy – “Maje pieśni”, “Ź piesień... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
Paemy
Veranika
 
Vieršavanaje apaviadańnie. [1911-1913]
APAVIADAŃNI
Apaviadannie ab ikonniku i załataru...
 
1914
Maryna
 
1914
Muzyka
 
1907
PUBŁICYSTYKA
Ab viery našych praščuraŭ
 
1916
Hłyby i słai
 
1911
Za sto let
 
Narys historyi biełaruskaj piśmiennasci. 1911
Zabyty šlach
 
1915
Łisty
 
Niesłuchoŭski
 
1910 ці 1911
Saniet
 
Tearetyčna-histaryčny narys. 1911
Chto my takija?
 
Łist da prostych ludziej. 1915
REŁIHIJNYJA TVORY
Apokryf
 
1913
2009–2022. Biełaruś, Miensk.