RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ciotka
PRA AŬTARA
Fotaalbom
DAVIEDKA
Infarmacyja: Paetka, hramadski i palityčny dziejač Biełaruskaha nacyjanalna-demakratyčnaha Adradžeńnia..
Hody žyćcia: 1876-1916.
Miesca naradžeńnia: falvarak Pieščyn kala Ščučyna.
BIJAHRAFIJA
Sapraŭdnaje imia Ciotki - Ałaiza Paškievič. Jana naradziłasia 15 lipienia 1876 h. u falvarku Pieščyn kala Ščučyna. Vučyłasia ŭ Vilni, zakončyła Alaksandraŭskuju žanočuju himnaziju (1902), ekzamieny zdała eksternam, vučyłasia ŭ Jahiełonskim Universitecie. Adna z zasnavalnikaŭ Biełaruskaj Sacyjalistyčnaj Hramady. Ad ucisku rasiejskich uład vyjazdžała ŭ Aŭstra-Vuhorščynu, potym viartałasia. Vydała zborniki “Chrest na svabodu” i “Skrypka biełaruskaja” (abodva, Lvoŭ, 1906), “Pieršaje čytańnie dla dzietak biełarusaŭ”i... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
APAVIADAŃNI
Uspaminy z pajezdki ŭ Finlandyju
 
1914
Asiennija listy
 
1910–1912
Hutarki ab ptuškach
 
Žavaranak. 1914
Z darohi
 
1914
Zvarotlivy
 
1914
Zialonka
 
1910–1912
Lišniaja
 
1912
Michaśka
 
1914
Navahodni list
 
1907–1908
Prysiaha nad kryvavymi razorami
 
1906
Razumnyja, dy nie na durnia papali
 
1908
PUBLICYSTYKA
Pradmova da zbora vieršaŭ «Skrypka biełaruskaja»
 
1906
2009–2017. Biełaruś, Miensk.