RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Jan Barščeŭski
PRA AŬTARA
Fotaalbom
DAVIEDKA
Infarmacyja: Biełaruski i polski piśmieńnik, vydaviec, adzin z pačynalnikaŭ novaj biełaruskaj łitaratury..
Hody žyćcia: ~1794-1851.
Miesca naradžeńnia: vioska Murahi Połackaha pavietu Viciebskaj huberni..
BIJAHRAFIJA
Jan Barščeŭski naradziŭsia ŭ 1794 (abo 1790 ci 1796) hodzie ŭ vioscy Murahi Połackaha pavietu Viciebskaj huberni ŭ siami hreka-katałickaha śviatara (rod byŭ šlachieckaha pachodžańnia). Vučyŭsia ŭ Połackaj jezuickaj kalehii, dzie nabyŭ viadomaść čytalnika i vieršapisca. Vystupaŭ z ułasnymi aracyjami i vieršami, napisaŭ u klasyčnym styłi paemu «Pojas Venery» (na polskaj movie, nie zachavałasia). Studenckija kanikuły najčaściej pravodziŭ u vandroŭkach pa navakolłi voziera Nieščarda. Dziakujučy svajoj schilnaści da pae... Čytać całkam
APAVIADAŃNI
Pra čarnaknižnika i pra cmoka, što vyłupiŭsia z jajka, zniesienaha pieŭniem
 
Syn Bury
 
Šlachcic Zavalnia
 
Šlachcic Zavalnia, abo Biełaruś u fantastyčnych apaviadanniach
 
1844–1846
2009–2018. Biełaruś, Miensk.