RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Aleś Kamocki
PRA AŬTARA
Fotaalbom
DAVIEDKA
Infarmacyja: Biełaruski paet, vykanaŭca ŭłasnych piesień..
Hody žyćcia: nar. u 1958.
Miesca naradžeńnia: Barysaŭ.
BIJAHRAFIJA
Aleś Kamocki naradziŭsia 9 červienia 1958 hoda ŭ Barysavie. U 1975-1976 navučaŭsia ŭ muzyčnaj vučelni pa klasie kłarneta (Maładečna). U 1977-1979 hadoch słužyŭ u vojsku. U 1986 hodzie skončyŭ filazofski fakultet Biełaruskaha Dziaržaŭnaha Ŭniversytetu. Žyvie ŭ Miensku. Viadzie błoh: http://kamocki.livejournal.com/ 19 sakavika 2010 hoda na małoj scenie Kupałaŭskaha teatra prajšoŭ kancert “Mituśnia kalarovych dzion”.
SPASYŁKI
Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
2009–2019. Biełaruś, Miensk.