RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Słavamir Adamovič
PRA AŬTARA
Fotaalbom
SPASYŁKI
Słavamir Adamovič «biez nijakich». Paezija va ŭmovach režymu nutranoj akupacyi

Staronka na kamunikat.org
DAVIEDKA
Infarmacyja: Piśmieńnik, paet..
Hody žyćcia: nar. u 1962.
Miesca naradžeńnia: stancyja Uniežma (Aniežski rajon Archanhielskaj vobłaści, Rasieja).
BIJAHRAFIJA
Słavamir Adamovič naradziŭsia 8 sakavika 1962 h. na stancyi Uniežma Aniežskaha rajonu Archanhielskaj vobłaści (Rasieja). Biełarus. Baćki: Hienrych Adamovič i Juzefa Čantaryckaja. Babula pa kudziełi - Tereza (Taresa) Čantaryckaja z domu Adamovičaŭ; dzied - Pavieł Čantarycki. Babula pa miačy - Hryzielda (Hrasilda) Adamovič z domu Roŭdaŭ; dzied - Stanisłaŭ Adamovič. U 1977 hodzie aŭtar "Turemnaha dziońnika" skončyŭ 8 kłasaŭ Budsłaŭskaj škoły; u 1979 h. - Śvirskaje SPTV-17. Pracavaŭ u Kazachstanie, paśla ŭ saŭhasie ... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
Paemy
Debiet/Kredyt
 
Finansavaja paema u 2-ch častkach. 11–13.V.2008, Буда
PUBŁICYSTYKA
Scenar tryccaci siami
 
Aŭtabijahrafija.
2009–2018. Biełaruś, Miensk.