RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Etnahrafija
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Kułaha
Daŭniaja strava z muki, kisła-sałodkaja mučnaja kaša. Varyłi K. z žytniaj abo hreckaj muki, z ich sumiesi ci z žytniaha soładu. Muku spačatku razvodziłi letniaj abo chałodnaj vadoj, razmiešvałi, potym załivałi varam i padvarvałi. Strava nabyvała sałodki smak (saładžała), potym jaje staviłi ŭ ciopłaje miesca ci vyłivałi ŭ dziežku, kab ukisła. Časam K. zaparvałi, kvasiłi, potym varyłi. K. ničym nie zapraŭlałi, jełi z bulbaju, chlebam. Časam K. varyłi z kałinaj, čarnicami. Viadoma amal pa ŭsioj Biełarusi (za vyklučenniem zach. častki). U roznych miascovasciach K. hatavałi pa-svojmu: na Usch. Palessi varyłi z žytniaj i hreckaj, časam jačnaj, zredku – kukuruznaj muki; u paŭn., paŭn.-ŭsch. I centr. Častkach Biełarusi – z žytniaj muki ci z bulby, na Mscisłaŭščynie – z aŭsianaj muki.
Krynica: Этнаграфія Беларусі. Мінск. 1989. Рэдактар: Шамякін I. П. Выдавецтва: БелСЭ. 575 с.: іл.
2009–2020. Biełaruś, Miensk.