РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Віктар Шніп
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Студня
1
         * * *
        
         Сярод поля студня
         І адзіная сцежка ў полі
         Гэта сцежка да студні
         Якая яшчэ стаіць на ўліку
         У самога Вадзянога
         І калі каля студні
         Збіраецца шмат людзей
         Яна адчувае сябе
         Цэнтрам зямлі
         І ад пыхі і ад хвалявання
         У ёй прачынаецца рэха
         І круціцца і рыпіць калаўрот
         І раскручваецца ланцуг з вядром
         Як нітка Арыядны
         І стукаецца вядро аб зруб
         Як язык у звона
         І плюхаецца ў ваду
         Як шалом воя
         І ўздымаецца вядро
         Як найкаштоўны скарб
         І вада цячэ з вядра
         Як з неба зорны дождж
         І радуюцца людзі яе прахалодзе
         І застаецца студня адна
         Сярод поля і свету
         І ўглядаецца ў неба
         Пакуль у ёй ёсць вада
         Пакуль звініць вядро
         Пакуль сам Вадзяны
         Трымае студню на сваім уліку
        
        1963. У бабулі Ганны на загуменні пасвіў гусянят. І ўваліўся ў закінутую, аброслую быльнягом і крапівой, студню. І каб не ламачча, якое было там, як вароніна гняздо ў коміне хаты, мяне б не было даўно на свеце...
        
        
         * * *
        
         Дамоў,
         дамоў – ляскоча электрычка.
         Дамоў,
         дамоў – грукоча гулка гром.
         І я гляджу: па шыбах кропель знічкі
         Малююць сцежкі, што вядуць у дом.
        
         Дамоў,
         дамоў – да песні салаўінай.
         Дамоў,
         дамоў – да песні жаўрукоў,
         Пакуль прыходзіць сустракаць сцяжына,
         Уплеценая ў хвалі каласоў.
        
        1965. У двары дзядзькі Вані мужчыны капаюць студню. Мяне не падпускаюць блізка, каб раптам не ўваліўся. Але я ўсё роўна лезу дапамагаць ім. І калі мяне зусім праганяюць з двара, я бяру лапату і пачынаю за хатай капаць сваю студню...
        
        
         * * *
        
         Апусціліся нізка густыя аблокі,
         І падзьмулі сцюдзёныя злыя вятры.
         Па апалым лісці ў садзе скачуць сарокі,
         Я зграбаю лісцё і палю на кастры.
        
         Падбіраю апалыя яблыкі, слівы,
         А сарокі нахабна – бліжэй да каша.
         І ад блізкасці іхняй я сёння шчаслівы,
         І сарокай наіўнаю скача душа.
        
         Гэтак рэдка цяпер птушкі нам давяраюць,
         Гэтак часта ў жыцці не хапае іх мне.
         Я не бачу, як птушкі ад нас адлятаюць,
         Іх не бачу вяртання дамоў па вясне.
        
         Я цяпер гарадскі, я мадняк і чысцюля,
         Як суседка ў царкву, у тэатры хаджу.
         Хоць змачыць на дажджы не баюся кашулю,
         Як заразы – мне страх гарадскога дажджу.
        
         Як на свяце якім, вы скачыце, сарокі,
         Толькі дайце мне вас разглядзець, як сяброў,
         Каб успомніць пра вас, калі буду далёка,
         І завыць ад жадання вярнуцца дамоў.
        
        1973. Распытаўшыся ў дзеда, дзе можна адшукаць зброю, прыйшлі ў Крэчаўцы да закінутай студні. Патаптаўшы крапіву, пачалі вяроўкай з крукам выцягваць са студні ўсялякае ламачча. Нацягалі цэлую гару металалому. А зброі як не было, так і няма. І раптам у вялікім пуку калючага дроту выцягнулі нейкую жалязячыну, убачыўшы якую, я закрычаў: «Міна!»
        І мы разбегліся па кустах, як мурашкі ад страху па целе...
        
        
         * * *
        
         Жыць нялёгка на гэтай зямлі,
         Толькі іншай на свеце няма,
         Дзе б так ружы антычна цвілі,
         Дзе б, як белая ружа, зіма
        
         Асвятляла нябёсную выш,
         У якую, як воўк, ты глядзіш
         І не бачыш, што ўслед за табой
         Анікога даўно ўжо няма.
        
         Зараслі ўсе сцяжыны травой,
         Замяла ўсе дарогі зіма.
         Але іншай зямлі ў нас няма,
         І зямля нас бароніць сама,
        
         І на ёй нас, нібыта траву,
         Не скасіць, не спаліць, не стаптаць.
         І нам бачыць заўжды сіняву
         Над сабой, дзе анёлы ляцяць...
        
        1975. «Студня глыбокая, як неба...» – кажа дзед Юзя і вылівае ваду з вядра ў бітон. А я цярпліва чакаю, пакуль ён напоўніцца вадой, і ўяўляю, што ў студні замест дна хмарнае восеньскае неба...
        
        
         * * *
        
         Прачнуўся ад дажджу, нібы ад плачу,
         Прачнуўся, як у сне сваім памёр.
         Гляджу ў вакно і ноч, як попел, бачу
         І вуліцу – раскіданы касцёр,
         Дзе, як вуголле, ліхтары дымяцца,
         Дзе ветру пад кустамі не схавацца,
         А мокраму кідацца да вакон,
         Аб шкло, нібы аб неба, разбівацца
         І падаць на затоплены газон.
        
         Прачнуўся ад дажджу, нібы ад крыку
         Аб тым, што мы жывём і будзем жыць
         І неба, нібы звон наш без’языкі,
         Нікому з нас павек не разлюбіць,
         Бо дождж ідзе, нібыта звон звініць...
        
        1975. Ад хутароў у наваколлі нашай вёскі засталіся рэшткі затравелых садоў і глыбокія студні...
        
        
         * * *
        
         Ляціць апошні белы снег зімы
         На дрэвы чорныя і на дамы,
         Як самагубца, на зямлю ляціць,
         Якога ў гэтым свеце палюбіць
         Нікога не знайшлося анідзе.
        
         І самагубцам на зямлю ўпадзе
         Апошні белы снег, каб потым мы
         Успаміналі адыход зімы
         І ўспомніць не маглі, нібы вярнуць
         Той снег у неба, што пачаў вясну,
         Дзе я, сустрэўшыся на міг з табой,
         Нібыта мёртвы снег з жывой вадой,
         Ажыў, нібы трава ў вадзе, душой...
        
        2008. У маіх Пугачах яшчэ ёсць глыбокія студні, як вежы вялікага замка, які існуе ў Вялікай Краіне Любові, што схавалася пад зямлёю і травамі...
        
        
         * * *
        
         Гэты свет як вада, што цячэ
         Паміж пальцаў у нашага Бога.
         І слязы ў цябе след на шчацэ,
         Як твая з адзіноты дарога,
        
         Па якой ты ідзеш да людзей
         Праз дажджы, праз снягі, праз спякоту
         І губляешся, нібы ў вадзе
         Цень ад пылу з-пад стоптаных ботаў,
        
         Тут у свеце, які, як вада,
         Што між пальцаў цячэ, не знікае
         І знікае, як знікла Арда,
         Што была, як вада, залатая...
        
        2008. Кажуць, што калі залезці ў глыбокую студню, то днём з яе можна ўбачыць у небе зоркі. І калі гэта так, то ноч – гэта дно студні, з якой бачна зорнае неба...
        
        
         * * *
        
         Глыбокае мора высокай травы
         Шапоча нябёсам, што ты шчэ жывы.
         А ты ў гэтым моры на самым на дне,
         Як куля з нагана ў чырвоным віне,
         Ляжыш адзінока і ў неба глядзіш,
         Ты хочаш памерці – пра гэта маўчыш, –
         І хочаш дажджу ты цяпер прычакаць,
         Ды ў небе не хмары – вароны ляцяць,
         І бачаць яны, што ў высокай траве
         Не толькі іх цені, а вецер жыве,
         І ты шчэ жывы, як і твой родны кут.
        
         Радзіўся ў пакутах, памрэш ад пакут,
         І ў моры глыбокім высокай травы
         Твой дух праплыве, нібы пыл палявы
         З-пад нейчых калёсаў, што дзесь за гарой
         Прапалі ў тумане вячэрняй парой...
        
         З хмурынаў пральецца, як з вёдраў, вада,
         І змыецца пыл, застанецца жуда.
        
        2008. Поўня як студня, напоўненая золатам... Студня як поўня, на дне якой засталося некалькі вядзёр срэбра...
        
        
         * * *
        
         На кухні з крана капае вада,
         І больш нічога ў свеце не чуваць.
         А за вакном, як бездань, цемната,
         З якой анёлы ў вочы мне глядзяць.
        
         І мне здаецца – зусім адзін
         Застаўся ў свеце, што да зор ляціць,
         Нібыта лісце з восеньскіх асін
         Да вогнішча, якое шчэ дыміць.
        
         І я гляджу спакойна ў цемнату,
         Бо я адзін, як гэта цемната.
         Я з крана п’ю, нібы жыццё, ваду,
         І, як жыццё, канчаецца вада.
        
         І больш нічога ў свеце не чуваць.
         Перада мной нязведаны прастор.
         І страшна не ахвота паміраць
         У свеце, што не даляцеў да зор.
        
        2008. Усё часцей чую, як студню называюць калодзежам. У вялікіх гарадах тысячы калодзежаў. Але ўсе гэтыя калодзежы каналізацыйныя...

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2022. Беларусь, Менск.