RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Uładzimier Karatkievič
Daviedka
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
U sniahach dramaje viasna
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX. Epiłoh
III

Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.