RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Uładzimier Karatkievič
Daviedka
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Chrystos pryziamłiŭsia ŭ Harodni
 
Jevanhiełle ad Iudy
Słova dvuch sviedkaŭ
Razdzieł I. Padziennie ahniavoha zmija
Słova dvuch sviedkaŭ
Razdzieł II. Hoład, i pošasć, i mor
Razdzieł III. Sud
Razdzieł IV. «Łicadziei, skamaroški, błazny niesamavityja...»
Razdzieł VI
Razdzieł VII
Razdzieł VIII
Razdzieł IX
Razdzieł X
Razdzieł XI
Razdzieł XII
Razdzieł XIII
Razdzieł XIV
Razdzieł XV
Razdzieł XVI
Razdzieł XVII
Razdzieł XVIII
Razdzieł XIX
Razdzieł XX
Razdzieł XXI
Razdzieł XXII
Razdzieł XXIII
Razdzieł XXIV
Razdzieł XXV
Razdzieł XXVI
Razdzieł XXVII
Razdzieł XXVIII
Razdzieł XXIX
Razdzieł XXX
Razdzieł XXXI
Razdzieł XXXII
Razdzieł XXXIII
Razdzieł XXXIV
Razdzieł XXXV
Razdzieł XXXVI
Razdzieł XXXVII
Razdzieł XXXVIII
Razdzieł XXXIX
Razdzieł XL
Razdzieł XLI
Razdzieł XLII
Razdzieł XLIII
Razdzieł XLIV
Razdzieł XLV
Razdzieł XLVI
Razdzieł XLVII
Razdzieł XLVIII
Razdzieł XLIX
Razdzieł L
Razdzieł LI
Razdzieł LII
Razdzieł LIII
Razdzieł LIV
Razdzieł LV
Razdzieł LVI
Razdzieł LVII
Razdzieł LVIII
Razdzieł LIX
Razdzieł LX
Razdzieł LXI
Razdzieł LXII i apošni
RAZDZIEŁ XLV

Крыніца: http://knihi.com/Uladzimir_Karatkievic/Chrystos_pryziamliusia_u_Harodni.html
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.