РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Тодар Кляшторны
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Калі асядае муць
Частка першая
Частка другая
ЧАСТКА ПЕРШАЯ
        
ЧАСТКА ПЕРШАЯ

        
        Вечар!..
        У небе высокім
        Слаўся над хмарамі дым...
        Веяла нечым далёкім,
        Нечым такім дарагім.
        Веяла пахамі жыта,
        Веяла прэлай травой
        I дарагім перажытым
        Пад сінявою страхой...
        Нібыта родную вёску
        Нехта у горад прывёз...
        ...Тлелі зь вячэрняга воску
        Дальнія сьвечкі нябёс.
        Плечы ахутвала сьцюжа.
        Падалі долу лісты...
        – Добрага вечару, дружа!..
        – Яська!..
        Няўжо гэта ты?!..
        Дружа!
        Так многа,
        Так многа
        Вёсен і зім уцякло...
        ...Новае ў сэрцы жыло,
        Беглі другія дарогі...
        Момант!..
        Адно вокаімгненьне –
        Зноўку сышліся чаўны... –
        Тодар!..
        Жыцьцё не скляпеньне
        Акамянелай труны.
        Кажуць: ня сыдуцца горы,
        Шапку ня скіне Казьбек,
        А чалавек –
        Гэта ня цень касагору...
        Цень ад гары не ляціць...
        Людзі шукаюць другога...
        ...Заўжды, браток, у жыцьці
        Сходзяцца зноўку дарогі...
        
        * * *
        
        Мы спаткаліся зь ім...
        ...Сем гадоў праімчала, бы дым,
        Нібы сон...
        ...Сем гадоў!..
        А так сьвежы былі успаміны...
        Нібы толькі учора
        За чорным укомскім сталом
        Мы нэрвова паціснулі рукі.
        З задуменнай усьмешкай вачэй
        На пражытае глянулі,
        I пайшлі,
        I пайшлі
        Да далёкіх другіх берагоў...
        Час ішоў!..
        Пад бялявымі чарамі месяцу
        Многа канула сьлёз і вады
        У бяздонную сінь акіяну...
        Людзі плакалі,
        Людзі імкнуліся, –
        Будавалі... Змагаліся... Марылі...
        Кожны грэўся ля дальняга вогнішча
        Недасягнутых сёньня надзей...
        ...Разышліся
        У той дзень Беларусі
        Лучнікамі кадзіла нямая туга...
        ...Сем гадоў праімчала, бы дым,
        – Нібы сон...
        ...Сем гадоў!..
        Мы спаткаліся зноўку...
        Толькі што гэта?!
        Сёньня ня тыя дарогі і мы...
        Сёньня думаю я аб інакшым –
        Сёньня думаеш ты аб другім...
        
        * * *
        
        Ноч!..
        
        Агні!..
        
        Тэатральная ложа!..
        
        Каляровасьць!..
        
        Трымценьне!..
        
        Шум!..
        
        Нешта сэрца трывожыць,
        Трывожыць,
        I тугой авявае душу.
        Я шукаю знарок супакою,
        Я хачу адпачынак знайсьці...
        Раскажы мне што-небудзь такое,
        Раскажы аб мінулым жыцьці.
        Штосьці сэрца ахутвае вусьціж,
        Назіраючы фільмы жыцьця...
        Не люблю расфарбованых вуснаў,
        Не люблю,
        За півонь на фальшывым экране
        Я ніколі душы не аддам...
        ...А вось тут, –
        Паглядзі, па-за намі
        Колькі, колькі
        Расьпісаных дам.
        Ім жыцьцё – дыямэнтныя мілі,
        Пазалота бялявых плячэй...
        Мо' за гэтым і душы астылі,
        I патухлі усьмешкай вачэй?!.
        Я шукаю ад супакою,
        Я хачу адпачынак знайсьці...
        Раскажы мне што-небудзь такое,
        Раскажы аб мінулым жыцьці...
        – Не пытай!
        Ты ня ведаеш, дружа,
        Што на сэрцы
        Паўтысячы ран,
        Што уперадзе сьцюжа
        I сьцюжа,
        I асеньняга шчасьця экран.
        Што ты, Яська,
        Як баба якая,
        Галаву апускаеш на дол?!.
        – Не дзівіся!..
        I горды арол
        Свае крыльлі дашчэнту ламае...
        ...Не дзівіся!..
        У вагнёх кананады
        Дагарэла,
        Што можа гарэць...
        На разьбітай
        Жыцьцёвай эстрадзе
        Зараз нечым надзеі сагрэць.
        Перажыў я
        Крывавую бойку,
        I сябе, як відаць, перажыў...
        Колісь я
        Дарагою вінтоўкай,
        Бы каханай сваёй даражыў.
        Даражыў...
        I ня рэдка,
        Ня рэдка,
        Калі месяц маліўся цішы,
        Я адважна ішоў у разьведку
        Зь нечуваным спакоем душы.
        Бо я ведаў:
        Ад роднае хаты
        Не прыйшоў я для скаргі і сьлёз,
        Дзе служылі вячэрню гарматы,
        I дыміліся сьвечы нябёс...
        А мой бацька,
        (Як потым пісалі)
        Пасылаў свайму сыну праклён,
        Ўспамінаючы часта мэдалі
        I аджытыя тасьмы пагон.
        Час ішоў...
        На разьбітыя сьцены
        Асядала туга і туман,
        Ападалі адвечныя сьцені,
        Праясьняўся жыцьцёвы экран.
        I тады я
        Ідэі ня здрадзіў,
        Калі штык мой
        Іржой загараў...
        На нязвыклай укомскай пасадзе
        Я гарэў...
        Палымеў...
        Дагараў!..
        А мой бацька
        (Як потым пісалі)
        Ні сябе, ні мяне не журыў,
        Ён укінуў у печку мэдалі
        I пагоны з сурдутам спаліў...
        Адчыніў
        Магазін на Каломне,
        А празь месяц ён піша ў лістох:
        – Прыязджай, даражэнькі, дадому,
        Не зважай,
        Не зважай ні на што.
        Вельмі рад я,
        Што сын камсамолец,
        Але ты
        Не зусім камсамоль...
        Вецер з поўначы зноўку нагоніць
        І сьнягі,
        I асеньнюю золь...
        Расьцьвітаюць і астры,
        Бы казка,
        Прыгажэй іх увосень няма,
        Але прыйдзе на лыжах зіма –
        Хто пазнае,
        Дзе сьнег, а дзе краскі?!
        А ідэі –
        Ня цьмін залаты?
        А імкненьні –
        Ня тыя ж лілеі?
        Я ня ведаю,
        Што гэта ты
        Так аддаўся душою ідэям?!
        Вецер з поўначы
        Зноўку нагоніць
        I тугу,
        I жыцёвую золь...
        Вельмі рад я,
        Што ты камсамолец,
        Але ты
        Не зусім камсамоль.
        
        * * *
        
        Дні плылі,
        I плылі у прадвечнасьць,
        Нібы каўкі на чорную баль,
        А на сэрцы расла супярэчнасьць,
        Пахмурнела ружовая даль.
        У ружовых агнёх захапленьня
        Дагарэла,
        Што можа гарэць...
        Дзе шукаць,
        I якога збавеньня,
        Калі нечым надзеі сагрэць?..
        Пустацьветам
        На чорным экране
        Адцьвіла,
        Нібы сон, маладосьць...
        Зь нерасквечанай краскай каханьня
        Мне зьявіўся нягаданы госьць.
        Пакахаў я
        Аднойчы дзяўчыну
        (Хіба ў казцы пра гэта казаць),
        Пакахаў!..
        Як сябе,
        Як айчыну,
        Як ня ўмеюць на сьвеце кахаць.
        Толькі, ведаеш,
        Позьняя вішня
        Асыпае зь пялёсткамі плён...
        I мяне за жыцьцёвым кілішкам
        Напаткаў векавечны закон.
        Я кахаў, –
        Цалавалі другія,
        Я маліўся, –
        А нехта пляваў,
        Я шукаў дарагога Месію,
        А Іуда яго прадаваў...
        Я ішоў,
        Дзе сьмяяліся ружы,
        Дзе, здавалася, гінуў туман,
        А прыходзіў:
        Жыцьцёвая сьцюжа
        Абрывала далёкі экран.
        За півонь на фальшывым экране
        Я расьпяў на пахілым крыжы
        I апошнюю краску каханьня,
        I апошнія крозы душы.
        Вось тады
        За сталы рэстарану
        Мяне кінуў бязьлітасны лёс,
        Заліваць нечуваныя раны
        Разам з болем
        Нявылітых сьлёз.
        
        * * *
        
        Помню вечар...
        Той памятны вечар...
        Асыпалася лісьце бяроз,
        I дыміліся першыя сьвечы
        На эмалевай сіні нябёс.
        Штосьці стукала,
        Стукала сэрца...
        ...Быццам нехта
        Разбурыў сусьвет...
        ...Адабралі білет на ячэйцы,
        Адабралі партыйны білет...
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        Ноч!
        
        Агні!
        
        Рэстаранныя скрыпкі!
        
        Каляровасьць!
        
        Трымценьне!
        
        Шум!
        
        ...Нейчы голас надломана-хрыплы
        Дзікім рогатам раніў душу...
        Залівалі тут
        Душы і раны,
        Дзе туман свае рукі прасьцёр...
        А за чорнай сьцяной рэстарану
        Будавалі другое жыцьцё...
        Мне хацелася
        Жыць па-другому,
        А ці здолен я?
        Цяжка сказаць...
        Мо’ ніколі жытнёвым заломам
        Самастойна на ногі ня стаць...
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        Што сказаць?!
        Ты ня ведаеш, дружа,
        Што на сэрцы паўтысячы ран,
        Што наперадзе
        
        Сьцюжа
        
        I сьцюжа,
        
        I асеньняга шчасьця экран...
        
        Я застыў у сваім задуменьні,
        А калега павіс галавой...
        Ападалі люстраныя цені, –
        Галасіла раяль за сьцяной.
        Нібы хтосьці
        Узрыдамі грудзі
        Над халоднай труной надрываў...
        Чорны смутак душу авяваў...
        Безудзельна праходзілі людзі...
        Эх вы, Яські!..
        Няўжо за гарамі
        Вас пакінуў жыцьцёвы цягнік.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        Вашы душы іржой загараюць,
        Як на полі пакінуты штык...
        Заўжды позна расьцьвіўшая вішня
        Асыпае пялёсткамі плён...
        Вось і вас
        За жыцьцёвым кілішкам
        Напаткаў векавечны закон...
        Мы усе на палёх кананады
        Загубілі юнацкія дні...
        Але зараз
        На новай эстрадзе
        Не патухнуць жывыя вагні...
        Паглядзі!
        На разьбітыя сьцены
        Асядае туга і туман...
        Ападаюць адвечныя сьцені,
        Праясьняецца новы экран...

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2022. Беларусь, Менск.