RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Daviedka
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Ampłituda śmiełaści
 
I łiryka, i humar
 
 
1
Kareńnie abłačyn

 
 
*** Jakija buduć śnicca sny...
 
*** Naviedvajcie baćkoŭ...
 
Damoŭ
 
*** Z-za paroha rodnaj chaty...
 
*** Mnie doma ciažka zasnuć...
 
*** Drevy za dušoj nia nosiać złości...
 
*** Na viečny tvoj harod...
 
Kaŭčeh
 
Piłip
 
Jabłyni
 
Ruń
 
Chałodny prytułak
 
*** Ci pierspektyŭnaje siało...
 
*** Chat bolej, čym ludziej...
 
Byłaja vioska Aralla
 
*** – Mama, ja pasłuchaju špakoŭ...
 
Balada žachu
 
Razmova pa-partyzansku
 
Vietraŭ son
 
*** My tolki chodzim pa ziamłi...
 
Z vajny. Viečny abrazok
 
*** Vyšeła nieba maraju Kupały...
 
Lasnaja paštoŭka Hienadziu Buraŭkinu...
 
*** Lubujecca vosień...
 
Mikołu Husoŭskamu
 
Apošniaja zavieja
 
*** Paštovaja skrynka...
 
Z vyšyni samalota
 
Staraja Ryha
 
Zvany kavunoŭ
 
Pra narodnaść
 
Vasil Bykaŭ u Viciebsku
 
*** Praz dalačyń hadoŭ...
 
*** Jość samazabyćcio načy...
 
*** Łivień letu nadłamaŭ plačo...
 
Raźvitańnie z Uładzivastokam
 
Razburany sanet
 
*** Invałidy – askołki vajny...
 
*** Uspomniš pra aściarohu...
 
Jaho Vysokaść
 
Błakitnaja lehienda
 
Ziamla
 
*** U połi biarecca viasnovy dzień...
 
*** My ŭsich mužčyn raŭnavałi...
 
*** Kłopat pryśpiešvaŭ...
 
*** Zahadaj, u sasny jakoj...
 
Drovy
 
*** Paabymšeŭ vałun...
 
Da partreta Ŭładzimiera Karatkieviča
 
Trypcich
 
Kamień Fiełiksa Tapčeŭskaha
 
Viartańnie Maksima
 
*** Byŭ amal ź ihołački apranuty...
 
Mikoła Drozd
 
*** Nia viedajučy teoryi volnych vieršaŭ...
 
*** Prajdzi turki-barki...
 
*** Chleb farmavy...
 
*** Surovaja nitka žyćcia...
 
*** Zahruźłi ŭ travach...
 
Čarśviady
 
*** U leta svaje pravy...
 
*** Chto z vas, kab z času zusim nia źbicca...
 
*** Zvykać abšaru...
 
Zastupnik podźvihu
 
Jesianica
 
*** U kanviercie prylacieŭ łistok...
 
Partyzanka
 
Ciotča
 
*** Śvitanak skrypić na syroj nazie...
 
*** Pasad i zvańniaŭ ablacić łiścio...
 
Pietrusiu Broŭku ŭ dzień 75-hodździa
 
Hodu pieŭnia
 
Pamiaci Arkadzia Kulašova
 
*** Dzie taja ziaziula...
 
*** My bolš svajoj achviarnaściu viadomy...
 
Alaksieju Pysinu na 60 hadoŭ
 
Paśla sakavickaj miaciełicy
 
*** My kožny dzień...
 
Čytaje vieršy Zacharevič
 
Baravina
 
*** Horad...
 
*** Jak leta ŭsie pachi...
 
*** Hadzińnikavy majstra...
 
Zaprašeńnie Nikałasa Hiljena ŭ Biełaruś
 
*** Duch padymała z tła...
 
*** Cišej vady...
 
*** U Puškina adnosiny z carom...
 
*** Vučyć nia treba maładych...
 
*** Viecier chmary tak nizka soŭhaŭ...
 
*** Z hadami mienš i mienš siabroŭ...
 
*** Jašče nia ŭsoch piasok syry...
 
*** Panienka ściažynka...
 
*** Jon i jana – i suśviet nie pustuje...
 
Zahadka pierakładu
 
*** Kažycie pry žyćci...
 
*** Naiŭny ja, mianie zusim nia tyčycca...
 
*** Łist žaŭcieje...
 
*** U murach, kamianicach...
 
Step
 
Prośba da niekatorych skulptaraŭ
 
*** Pakul my śpiešym čas...
 
*** Za dzień nahułasia ad kožnaha ŭzdryhu...
 
Da padnožža pomniku pašany
 
*** Hety horad tabie nie čužy...
 
*** Zaprašaju ciabie ŭ zimu...
 
*** Vy z toj mahutnaj čarady...
 
Araty historyi
 
*** U kramie chlebnaj čarha nia mienieje...
 
*** Čakaju ŭ cichaj staranie...
 
Pach zabytaj ranicy
 
*** Žyćcia karotkaha rastuć daŭhi...
 
Manaloh łuhu
 
*** Rabicie ŭsio, što abiacałi...
 
31 studzienia 1982 hoda
 
*** U knizie skonu...
 
2
Vosień na Vitašy

 
 
Safija – Stefanu Paptonievu
 
Krona
 
Varnienskaja vosień
 
** Jak zabaronienaja čarka...
 
*** I viecier vieraśnia...
 
Łaźnica
 
*** Nibyta sama daŭnina...
 
Siem adkazaŭ recha
 
Pa darozie ŭ bałharskuju vosień
 
Hranitnaja čašma
 
Dałina ruž
 
*** Da Rylskaha manastyra...
 
Tryfan Zarazan
 
Parada
 
*** U hory vosień idzie nienazojłiva...
 
Krypta
 
Pytańnie Najdana Vyłčava
 
Volnaja zbroja
 
La maŭzaleja Dzimitrova
 
Bajanskaja carkva
 
3
Tapalovaja hotyka

 
 
Urok češskaj movy
 
Čechasłavakija, 1939
 
Zaručeńnie ŭ zamku Červiena Łhota
 
Viartańnie tryvohi
 
Pakul
 
Maleńnie kamianioŭ
 
*** Cadzi vačmi čužyja harady...
 
Ź viakoŭ
 
Svajak sałihorcaŭ
 
Hudźba
 
Navalnica nad Prahaj
 
Maryi Formankavaj
 
Manach
 
Sakret
 
Załataja duša
 
*** Paśla siabie pakinułi daŭhi...
 
Napamin uspaminu
 
Ahoń i kroŭ
 
Z dałoniaŭ łiścia
 
Stoma
 
Spačuvalnaja parada
 
Biaź śpieški
 
Skarynavy ślady
 
Pražski nadviačorak
 
«Spas na dvary...»
 
Tabar
 
Prahulanki
 
*** Znoŭ Praha z palcami daždžu...
 
Kaniec łipienia
 
Tapalovaja hotyka
 
Zialony huk ślazy
 
*** Čechaŭ pierakładaju...
 
Terazin
 
Viečarovaje raźvitańnie
 
4
Zahonščyki słavy

 
 
Ampłituda śmiełaści
 
Mietiepio!
 
Ciahač i vałakuša
 
Pra futry
 
Špačycha špaku
 
Vysokaje davierje
 
Spradviečnaja siła
 
*** Svoj dabrabytny spakoj palapvajem...
 
Adkaz na zaŭvahu z-za śpiny
 
Siabram pa ryfmach
 
Pimienu Pančanku
 
Da čytača
 
Pytańnie adnamu paetu
 
Byłym łitsiabram
 
Ekspromt z vypadku
 
Zahonščyki słavy
 
Uśmieški-pieraśmieški
 
Smarhonskaja akademija. Naravistaja paema
1
KAREŃNIE ABŁAČYN
Naviedvajcie baćkoŭ,  
pakul jany žyvyja,  
Pakul dymiacca kominy –  
nahrejciesia ŭ baćkoŭ.  
Kałi adčaj viakoŭ  
hajnioj vaŭkoŭ zavyje,  
Nia treba anikomu jon,  
sum la ślapych słupkoŭ.
 
*  *  *
Jakija buduć śnicca sny
Naščadkam našym:
Ci dzień viasny,
Ci cień sasny,
Ci šum lasny,
Ci našum?
 
Ci nieba zornaje prykmiet
Dla ich značeje –
I kazak śviet,
I śled kamet
Nia budzie mieć značeńnia?
 
Ci chopić pamiaci zvanoŭ
Zvanić u zaŭtra,
Pračniecca znoŭ
Tryvoha snoŭ
I my, jak dynazaŭry?
 
 
 
 
*  *  *
Naviedvajcie baćkoŭ,
                                              pakul jany žyvyja,
Pakul dymiacca kominy –
                                                          nahrejciesia ŭ baćkoŭ.
Kałi adčaj viakoŭ
                                      hajnioj vaŭkoŭ zavyje,
Nia treba anikomu jon,
                                              sum la ślapych słupkoŭ.
Pišycie im čaściej,
                                            spakojem achinajcie,
Jak achinałi niekałi
                                      jany ŭsie vašy sny.
Biaz baćkavych nadziej,
                                                  biaź cichaj łaski maci,
Kudy b ani zajechałi,
                                          vy budziecie adny.
Vy maładyja ŭsie,
                                      pakul baćki staryja
Žyvuć niaŭmolnym kłopatam,
                                                                        kab vam lahčej było.
A na hłuchoj strasie,
                                            jakuju viecier kryje,
Bacian zabytym klokatam
                                                        niasie ŭ hniazdo ciapło.
Baćki hladziać na śviet
                                                      špakoŭniami pustymi,
Adkul u vyraj vymknułi
                                                          viasiołyja špački.
A kryłaŭ lotki śled
                                                tryvohaj žalu stynie,
I vybiahajuć dymkija
                                            ściažynki naciańki,
Śpiašajciesia paśpieć
                                                  dušoju razhaviecca,
Pakul, spahady prosiačy,
                                                          na vystyłym halłi
Trymcić łistok ledź-ledź
                                                                biassońnicaj na viejcy,
Pakul zaviei ŭ rospačy
                                                    šlachoŭ nie zamiałi.
 
 
 
 
Damoŭ
– Damoŭ! – hukaje maci
Dačušku.
Dzie jana?
Spakoj tumannaj maści
Pasiecca la akna.
 
– Damoŭ!
Nia choča niesłuch
Iści ŭ načny pałon,
Dzie ciša ŭ miakkich kresłach
Zabyty bačyć son.
 
– Damoŭ!
Svaje čarody
Viasnoj viartaje kraj.
Matułin hołas rodny,
Hukni mianie, paraj.
 
– Damoŭ! –
Sprabuje skrucha
Hukać maje hady
Tudy,
Dzie budzie hłucha
I ŭ doždž, i ŭ chałady...
 
 
 
 
*  *  *
Z-za paroha rodnaj chaty –
Z zaparožža
Pačałosia padarožža
Ŭ zaparošša,
Dzie paroša zaprašała
Ŭ zavarožža,
Dzie na ščaście varažyła
Razdarožža...
 
 
 
 
*  *  *
Mnie doma ciažka zasnuć,
Pakul uva mnie zasynajuć
Nieba, ad žaŭrankaŭ ažaŭraniełaje,
Što dla mianie ich raniej razbudziła;
Niečapanyja višni ŭ ćviecie,
Jakim nieciarpicca zirnuć u studniu;
Dźmuchaŭcy-žaŭtarociki,
Ad vuholčykaŭ pčołaŭ piakučyja;
Rečka, dzie plochaje pranikam płotka,
Myjučy dzieciam svaim kašułi;
Łuh, dzie trava raskašujecca,
Jak maładaja čupryna maja daŭno;
Miatłik haračy, jaki raskryvaje kryły,
Praviarajučy niedavierłiva, ci jahonyja;
Łuhavina, što pieratrasaje piaryny ź zimy, –
Až zaviejna ad ciopłaha pierja knihavak;
I, viadoma ž, abaviazkovy busieł –
Jon pa tradycyi daŭniaj
Musić moj son pierakścić,
Jak niekałi heta rabiła mama,
A ciapier jaje doma niama.
Ja čakaju, pakul jany ŭsie zasnuć,
A paśla ich prašu, zakłinaju łaskaj:
Snoŭ maich nie minać anidzie –
Ź imi ŭsiudych ja doma budu...
 
 
 
 
*  *  *
Drevy za dušoj nia nosiać złości.
My na ich ź siakieraju, ź piłoj.
A jany prytulać na pahoście,
Płačučy pa nas žyvoj smałoj.
 
My ich papiałiłi, karčavałi,
Voryvu pakinuŭšy prastor,
A jany za nami kačavałi,
Nie ŭščuvałi, tojačy dakor.
 
Doł umuravaŭšy kamianiami,
Doškami tryvała ŭsłaŭšy dno,
My da dreŭ adnosiny mianiałi,
My ich zaprašałi pad akno.
 
Dy, pierasialency, ź niedavieram
Drevy čułi šum svajho halla,
Jak ni nazyvałi
Parkam, skvieram
Ichnija kalonii paśla.
 
Chaty, što i z kraju
I ź biarvieńnia,
Ćviorda vysyłajuć harady
Na byłyja miejscy pasialeńnia,
Dzie šumiełi drevami,
Tudy.
 
Słychu nie staje hustoha śpievu,
Voku –
Z palcaŭ płota hładyša.
Jak sabie,
Z hadami vieryć drevu
Nieadziervianiełaja duša.
 
 
 
 
*  *  *
400
A nad snom matułi asaka.     
#A. Pysin

 
Na viečny tvoj harod
Za płot hłuchi, žalezny
Pasły tvaich turbot
Niaprošana zaleźłi:
Asot i krapiva,
Tryputnik i makryca,
Sivaja hałava –
Ramon śviatłom iskrycca.   
 
I płača, zmohšy tlen
Zahonu ŭsioŭładarki,
Ślaźmi suchimi kmien
Z zabytaj haspadarki.
 
Samich niabios hancy,
U pamiać haspadyni
Nabožnyja zvancy
Prynieśłi smutak sini.
Dziadoŭnik padyści
Navažyŭsia z zaroŭja.
Usio jak u žyćci –
Piaščotna i surova.
Siarpom i siekačom,
Matykaju kryvoju
Dzie ź pieśniaj,
Dzie z płačom
Ty biłasia z travoju,
Starałasia štodnia.
A ja čapać bajusia:
Zialonaja radnia –
Jana ŭ adnym chaŭrusie.
Staŭ abłačynkaj dym
Z žyćciovaha nadzieła.
Zajzdrościačy žyvym,
Trava pazielanieła.
 
Uzhorak u malbie,
Ŭ jaho taksama siońnia,
Jak niekałi ŭ ciabie,
Zialonyja dałoni...
 
 
 
 
Kaŭčeh
Žyła čakańniem letniaha ciapła,
Była dla ŭsich
Pryvietłivym načleham.
Z vajny,
Z patopu popiełu ŭspłyła
Chacina naša
Nojevym kaŭčeham.
Kaŭčeh chistaŭsia časam ad viatroŭ.
Aziabłych nas ad hoładu vadziła.
Da lesu, dzie šumieła stolki droŭ,
Było dalej, čym da jakoha dziva.
Za piečkaj cicha hrełasia ciala,
Viałikadnie
Kudachtała ŭ padpiečku.
Ahoń, što zakłinałi z vuhala,
Nadzieju ciepłiŭ
Chłipkuju, jak śviečku.
Žyłi ŭ kaŭčehu
Dym i damavik,
Hałodny kot
I adpaviedna myšy.
Stupaŭ maroz –
Lanotny łamavik –
Pa bruku tak,
Što čuŭ jaho Ŭsiavyšni.
U šybinie ani prachukać tchło.
I para ledzianieła na dźviarynie.
Niačyścik vyŭ –
I ŭ kominie huło.
I pary
Kožnaj nie było tvarynie.
Nia hołub –
Ich źviała błakada ŭsich –
Z ałiŭkavaj hałinkaj,
A varona
Apaviaściła, što patop acich.
Ad krapivy
Ćviło ŭ vačoch zialona...
 
 
 
 
Piłip
Prasiłi tałakoju:
– Piłipie, šaviałisia,
Syhraj ty nam takoje,
Kab hrošy zaviałisia!
 
Nibyta z hanarłivaj
Zalotkaj čubiŭ sprečku,
Z susiedkaj havaryŭ jon,
A hołas słaŭ za rečku:
 
– Cieraz rečku žerdačka,
Na tym baku serdačka.
Kłiču-kłiču,
Nia čuić,
Niachaj z Boham načuić!..
 
Nia spaŭ u futarale
Smyk u jaho nikołi.
Šlachcianki-chutaranki
Nia spałi ŭ navakolłi.
 
I ŭ smalanoj kabyłki
Jon moh dabicca zhody.
Pamyłki,
Jak abmyłki,
Zmyvałi času vody.
 
Krasuń u les ad plotak
Vioŭ śmieły smyk Piłipaŭ.
Z hniazda nia raz
Padlotak
Jahonaj dołi vypaŭ.
 
Nahami čuŭ Eŭropu,
Piłip išoŭ z pałonu
Da maładoha kropu,
Da ŭšackaha bulonu.
 
I znoŭ ihraŭ viasielłi,
Viryŭ-juryŭ ihryščy.
Jak husi, pałi-siełi
Śniahi hadoŭ na ržyšča
Žyćciovaha zahonu,
Dzie ŭsmak pasmyčyŭ hora.
A spryt lacieŭ z adchonu,
A stoma lezła ŭhoru.
 
Bo skrypka pasumuje
Nia doŭha, dla paradku,
Dyj pra siabie samuju
Zahadvaje zahadku:
 
– Avochci mnie,
Piać na mnie,
Šosty stročyć.
Što ž jon chočać?
 
A kłopaty pasłuhaj
Jaho nie abminałi.
Chadziŭ pa łuzie z puhaj
I ŭ niebie kaminaryŭ.
 
Išłi pavołi z pola
Źviazdoni dy Bukietki.
Davałi skrusie volu
Śsiviełyja susiedki.
 
Na ŭźlesku adškaduje
Jałinku maładuju –
I komin hraŭ truboju,
Vitaŭ zimu žurboju.
 
Čamu ja pra Piłipa,
Viesiełuna z pasiołka,
Uspomniŭ?
Smutak-kłypa
Idzie zdaloku zołka.
 
Zavieja zahałosić
U niezabytym krai,
Zdajecca, śpieŭ uznosić –
Piłip na skrypcy hraje...
 
 
 
 
Jabłyni
Adny na łavačkach la muroŭ
I dniujuć, i viečarujuć.
A dumki dniejuć tam, la dvaroŭ,
Siakuć achrapje, z pola karoŭ
Čakajuć,
Na lechach ščyrujuć.
 
A dumki ŭ hości iduć da radni:
Kumy častujuć,
Kłapociacca svaćci.
Baluča ŭspaminam –
Jaki ni krani.
Staryja jabłyni,
Ich karani
Nie pryžyvajucca na asfalcie.
 
 
 
 
Ruń
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Chałodny prytułak
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Ci pierspektyŭnaje siało...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Chat bolej, čym ludziej.
Ciamnieje viečarami,
I cichi ŭjecca ŭrańni
Dym z kominaŭ radziej.
 
Hallom žyćcia da dna
Pazahaciŭšy haci,
Dasiul u kožnaj chacie
Jašče žyvie vajna.
 
Žyvyja vočy chat
Hladziać praz palcy doščak,
Jak skača bosy doždžyk
Pa lechach naŭzdahad.
 
I chaty ŭ babyłi
Pajšłi b,
Dy mocna hetak
Dvaroŭ,
Chlavoŭ,
Pavietak
Trymajuć chatułi.
A hałasy nadziej
U daŭnim pierapudzie
Hukajuć:
– Dzie vy, ludzi?!
 
Chat bolej, čym ludziej.
 
 
 
 
Byłaja vioska Aralla
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
– Mama, ja pasłuchaju špakoŭ...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Balada žachu
Žviram aślepić adčaju voka
Prośba małych da kata:
– Nie zasypaj ziamloju hłyboka,
A to nas nia znojdzie tata...
 
 
 
 
Razmova pa-partyzansku
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Vietraŭ son
Pakłaŭšy miech pusty pad hałavu,
Śnić viecier stoh,
Zaviejany śniahami.
U siena maładzik
Zalez z rahami,
Jamu kryčyć chmurynka:
– Ja płyvu!..
 
Pierazaleje viecier da kaściej,
Paciahniecca pad rańnie,
Pustadomak, –
Śniažok z hałin
Pasyplecca huściej,
Pa suchadołach –
Vystyłych stadołach.
 
I doŭha vytrasaje cišynia
Načnoj tryvohi kroški
Z kišania...
 
 
 
 
*  *  *
My tolki chodzim pa ziamłi,
A dumki našyja ŭ niabiosach.
I Mlečny Šlach,
Jak viečny posach,
Vidzion z tumannaj aralłi,
 
Kab nie zabyŭsia napamin,
Što zory –
Našych mar radzima.
I zorami vačej hladzim my
Na zorny pył byłych ściažyn.
 
Pa zorach vyznačajem los,
Pa zorach na ziamłi varožym.
I tryźnim daŭnim padarožžam,
Jakim nizrynuty ź niabios.
 
Pierabirajuć našy dni
Dla pamiaci
Ružaniec zoraŭ,
I nieziamnoha smutku žoraŭ
Nas kłiča ŭ vyraj vyšyni.
 
 
 
 
Z vajny
Viečny abrazok
Pi horkuju śmieła –
Vajna adhrymieła.
Nyj, skrucha tupaja,
Na rany chapaje
Čyhunačnaha pałatna.
 
Pryhrukvałi koły:
– Da d-dna!
I čułi mahnaty:
– Dukaty – dukaty!..
I čułi sałdaty:
– Dachaty – dachaty!..
 
Kruciłisia koły,
Byŭ kožny viasioły.
Vajna adsmyleła
Čarhovaja,
A novaja
Porach prychoŭvaje...
 
 
 
 
*  *  *
Vyšeła nieba maraju Kupały...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Lasnaja paštoŭka Hienadziu Buraŭkinu...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Lubujecca vosień...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Mikołu Husoŭskamu
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Apošniaja zavieja
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Paštovaja skrynka...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Z vyšyni samalota
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Staraja Ryha
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Zvany kavunoŭ
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pra narodnaść
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Vasil Bykaŭ u Viciebsku
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Praz dalačyń hadoŭ...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Jość samazabyćcio načy,
Aśviečanaje zhodaj cieła.
Jak potym serca b ni chacieła,
Jamu nikudy nie ŭciačy
 
Ź niavołi radasnaj taje,
Dzie tolki vočy,
Tolki ruki,
Dzie,
Pokul ciša rastaje,
Siabie saromiejucca huki.
 
Choć za saboju sam sačy
Luciej, čym nahladač astrožny,
U ciemru śvietłuju načy
Śpiašacca budzie
Dzień tvoj kožny...
 
 
 
 
*  *  *
Łivień letu nadłamaŭ plačo...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Raźvitańnie z Uładzivastokam
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Razburany sanet
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Invałidy – askołki vajny...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Uspomniš pra aściarohu,
Što vieryć prykmietam vučyła,
Kałi pierachodziać darohu
Z pustymi vačyma...
 
 
 
 
Jaho Vysokaść
Jaho Vysokaść
Telehrafny słup,
Adziervianieły ŭ adnastajnym hudzie.
Jon z vyšynioj uziaŭ niabiesny šlub,
Ź lasnoj huščarni vybiŭsia na ludzi.
 
U doŭhich aksielbantach pravadoŭ,
Ad čašačak zasłuh uvieś zichotki.
Tam, na prahałach,
Lezuć adnahodki
Da sonca,
Nie škadujučy sukoŭ.
 
Ź jaho źniałi
Karełuju karu.
Dazvołiłi stajać nasuprać lesu.
Hnije ŭ ziamłi,
Dy ciahniecca ŭharu,
Jak niepasredny pravadnik prahresu.
 
Krutaja słužba
U kadravika:
Hudzie ŭ maroz,
Skipajecca ŭ śpiakotu.
I ŭspaminaje, jak, zdaraviaka,
Jaho na rumie ŭskočvałi z pakotu.
 
Ad hod maich małych
Jamu chvała!
Słup telehrafny
U harod kałiści
Pryjšoŭ – i našu chatu da śviatła
Jon pryčaściŭ,
Kab pryciemki źviałisia.
 
Jaho braty
Naš padnaviłi zrub.
Ani zabyć mnie radaść maładuju,
Jaho Vysokaść
Telehrafny słup,
Vysokich słoŭ jamu nie paškaduju!
 
 
 
 
Błakitnaja lehienda
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Ziamla
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
U połi biarecca viasnovy dzień...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
My ŭsich mužčyn raŭnavałi
Da našych matul aŭdaviełych.
Pastalełyja ranavata,
My inšych kryŭdziłi śmieła.
 
Z vajny my machru kuryłi,
Baćkoŭ svaich pierajmałi.
My tolki ŭłasnyja kryŭdy
Da serca błizka prymałi.
 
Bajałisia – mamy łasku,
Što nam naležyć,
Padzielać.
Voś vyraściem – i pałacy
Pastavim z takoj padziei.
 
I mam zabiarom z saboju –
Z upartaściu prysiahałi.
Apošnich nadziej zabojcy,
My volnyja ŭ śviet siahałi.
 
Maleńkija ehaisty,
Što viedałi my pra samotu?
Zaviejna
Adnoj hałincy
Zastacca hibieć zimoju...
 
 
 
 
*  *  *
Kłopat pryśpiešvaŭ...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Zahadaj, u sasny jakoj
Palacieła zialonaja viejka.
Hety začaravała spakoj
Čaraŭnica albo čaradziejka?
 
Lubić viečnaść
Na niejki mih
Zapynicca nad vozieram słycham.
I zbajacca siabie samich
Chvałi paturbavać uskałycham.
 
Ź vieršałiny da karania
Zarypić
Dreva viečnaha ruchu.
Pieradaść cišyni cišynia
Aščadžalnicu radaści –
Skruchu.
 
I ŭspłyvuć adhałoski viny
U dušy pad sasnoj-viekavuchaj.
Zatanułych cerkvaŭ zvany
Čuje viečnaść.
I ty pasłuchaj...
 
 
 
 
Drovy
Sukavatyja, ščohłyja
U hradach, u kastrach
Paciejuć smałoju,
Jak miod u skrylach.
Letajuć,
Pietrajuć na siviarach,
Kab łasy ahoń
Zimaviejam na strach
Smaktaŭ smalanyja
Soty z kałody,
Pa-miadźviedžamu žmuračysia
Ad asałody.
 
 
 
 
*  *  *
Paabymšeŭ vałun...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Da partreta Ŭładzimiera Karatkieviča
Dzicia z vačyma prazarłiŭca,
Z dušoj, pakryŭdžanaj na śviet,
Zirnie – i budzie fraza łicca,
Nibyta klokat praz arłicu,
Jak niesupynnaść praz Tybiet.
 
Adčaj z praročymi vačyma,
Dzie ŭzoracca šlachoŭ šlaki,
Dzie ź niebam raicca Radzima,
Dzie niemahčymaje mahčyma,
Dzie dzivakujuć dzivaki.
 
Achviarca vierny niespakoju
Nad płyńniu kreŭnaje raki.
I mova matčynaj rukoju
Jaho sumleńnie trapiatkoje
Bahasłaviła na viaki.
 
 
 
 
Trypcich
Trochkutnik
                      vyraju
                                        vysoka.
Tryputnik łaskaju prycich.
Tryvoha zieŭrycca trochvoka.
Viek čałaviečy,
Jak trypcich.
 
Śvitańnie,
                          dzień
                                      i zmrok viačerni –
Ich, troch,
Naviečna čas uproh.
Trypcich pasiejanaha ziernia.
Trypcich –
                        doł,
                                  aralla,
                                                      naroh.
 
Trypcich kryža,
Trypcich žahnańniaŭ,
Trypcich rasstajnych
Troch daroh.
Trypcich apošnich
Troch žadańniaŭ.
Trypcich –
                      kałyska,
                                          kut,
                                                  paroh...
 
 
 
 
Kamień Fiełiksa Tapčeŭskaha
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Viartańnie Maksima
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Byŭ amal ź ihołački apranuty
I łičyŭ karmicielkaj ihołku,
Što z majoju mamaju starannaju
Razam pračynałasia na zołku.
 
Błiskavicaj złoŭlenaju,
Błizkaju
Pry śviatle hazoŭki kuradymnaj,
Z nočču dzień sšyvajučy,
Pabłiskvała,
Zavinałasia bieź pieradychu.
 
Dziela žytniaha kavałka łasaha
Mama šyła ŭsio ŭsiamu pasiołku,
Pa kramninie dy pa zrebi
Paśviła
Na surovaj pryviazi ihołku.
 
Sa staroha novaje vymodžvała,
Tolki dolu nicavać nia ŭmieła.
Kužal złybiady ŭ ślazie vymočvała,
Pierastročvała žyćcio nabieła.
 
Karaciła,
Stočvała,
Vystrenčvała,
Padhaniała ŭsio dy prymiarała.
Radaściu čakanaju nia strečanaja,
Sum z tuhoj pa-ŭdoŭi prymirała.
 
Z končyka ihołki byŭ ja ŭskormleny,
Jak z kanca kapja,
Časinaj zołkaj.
Adrastaŭ sa spalenaha korania,
Pierakščony maminaj ihołkaj...
 
 
 
 
Mikoła Drozd
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Nia viedajučy teoryi volnych vieršaŭ,
Nia čuŭšy ničoha
Pra fakt isnavańnia avanhardyzmu,
Mama
Łisty mnie pisała vierłibram
Biaz znakaŭ prypynku,
Biez abaviazkovych viałikich łitar.
Padčas u radok
Praryvałisia sami ryfmy,
Jak viecier zimovy ŭ komin
Ci vosieński toj,
Što dałičvaŭ łisty na jabłyni.
A ryfmy nie vytyrkałisia vielmi,
Jany pierahukvałisia pa sutnaści:
«Moj synok, kałasok, vasilok,
Baravoje ziellejka,
Moj kałasutańka...»
I ŭ kožnym radku
Stolki było ziamłi i nieba,
Lesu i murahu,
I stolki mnie dobraha napraročana,
I kožny radok
Byŭ da serca prytuleny,
Što Bibłiju słova matułinaha
Bierahu.
Kab nie suročyłi!
 
 
 
 
*  *  *
Prajdzi turki-barki...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Chleb farmavy...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Surovaja nitka žyćcia
Nia lezie ŭ šaršatku dołi.
Ad času-kraŭca
Nyćcia
Nichto nie pačuŭ nikołi.
 
I vyjuć turbot vaŭki,
I zołka u zornaj pavietcy.
Harbieje kraviec viaki.
Surovaja nitka irviecca...
 
Nia znojdzieš
U stozie snoŭ
Pranyrłivuju šaršatku.
I vuzieł zaviazvaj –
I znoŭ
Usio pačynaj spačatku...
 
 
 
 
*  *  *
Zahruźłi ŭ travach
Snoŭ hruzaviki,
Što vieźłi ŭ damavinach hałašeńnie.
A ŭ partyzanskim krai pavuki
Dahetul viažuć sietki,
Jak mišeni.
 
 
 
 
Čarśviady
Daloka ziaziula kukuje.
Čakajuć jabłyni łiścia.
Ihrušyna cień prymiaraje.
Kaniec zimavoj nudzie!
– Jakuju,
                  jakuju,
                              jakuju, –
Z pytańniem knihaŭka viśnie, –
Mnie kupinu vybrać z kraju?
Błakit da tvaru vadzie.
 
U sadzie, jašče čarnarukim,
Karovu pasie staraja.
I sam siabie traktar ciahnie –
I čajki iduć baraznoj.
I sivierna hukam i rucham,
I piesni samotna biaz haju.
Čarciam nie siadzicca ŭ bahnie –
Šavielacca pad rabrynoj.
 
Mahilnik vačyma suchimi
Z pahorka na śviet paziraje.
Kułik padśvieryŭ kalosy
I ćviełić:
– Kułi! Kułi!
Mahilnik čakaje –
Ŭzdymie
Pahorka chvala syraja
Rybackija dušy ŭ niabiosy
U viečnych čaŭnach –
Kałi?
 
 
 
 
*  *  *
U leta svaje pravy...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Chto z vas, kab z času zusim nia źbicca...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Zvykać abšaru...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Zastupnik podźvihu
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Jesianica
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
U kanviercie prylacieŭ łistok...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Partyzanka
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Ciotča
Lasy prymoŭkłi chutarami –
Nia ŭsie ich
Za vajnu źviałi.
U ćviecie sosny
Ałtarami
Harać na zranienaj ziamłi.
 
Darohi vybitaj uzbočča,
Dzie kaŭniarom
Skareła hraź,
Viadzie pamału ŭ viosku Ciotča
Stalaryć niešta
Dzied Barnaś.
 
Daŭno za vosiemdziesiat dziedu,
Vajna zabrała
Dvuch synoŭ.
A ŭsio ž travieć
Niazvykła śledu
Da pieraviernutych čaŭnoŭ,
 
Dzie chodzić bośsiu
Barnasicha
Dasiul,
Ledź tolki sydzie śnieh.
I chpicca łichu,
Pokul cicha.
Addychaŭsia
Štodzionny śpiech.
 
I niejčy dach
Za ich chacinaj
Lažyć,
Niby toj koń stary
Ź pierałamanaju chrybcinaj,
Što ŭpaŭ,
Nie źviozšy voz z hary.
 
Žyviołka jość
Aproč kata ŭ ich.
I kaža,
Stojačy ŭ ralłi,
Pra ich susiedka,
Jak pra daŭnich
Ludziej:
– Žyvuščyja byłi...
 
Dvary susiedskija
Tryvała
Zatulenyja ad viatroŭ.
Spahadnych słoŭ
Im treba mała,
Jak mała
Pad pavietkaj droŭ.
 
I viečarami
Ałtarami
Harać suzori,
Niby ŭsia
Ziamla małitvu paŭtaraje
Za Barnasichu,
Barnasia...
 
 
 
 
*  *  *
Śvitanak skrypić na syroj nazie,
Raźdźmuchvaje mokrych łistoŭ iskrynki.
Brylki padymajučy pa čarzie,
Paštarka kormić hałodnyja skrynki.
 
 
 
 
*  *  *
Pasad i zvańniaŭ ablacić łiścio...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pietrusiu Broŭku ŭ dzień 75-hodździa
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Hodu pieŭnia
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pamiaci Arkadzia Kulašova
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Dzie taja ziaziula,
Što mnie viaki vieščavała?
Padaviłasia kałaskom.
Dzie ščyrucha-matula,
Što mianie sustrakała?
Papiarchnułasia žoŭtym piaskom.
 
Dzie daroha dadomu sannaja,
Nieciarpieńniu doŭhaja samaja?
Źnikła z pałazkom,
Što śpiavaŭ baskom.
 
Dzie ściažynka biehłaja
Za prymoŭkłym laskom?
Nohi bosyja adpialehvała,
Časam sasvatanaja,
Ciomnym asfaltavym
Padpierazałasia pajaskom.
 
A mnie uspaminy
Baluča palacca,
Nibyta ŭ ziamłi jałiny
Zamleła šavielać palcami,
Apavityja tumankom.
Serca zachodzicca šarhunkom.
 
 
 
 
*  *  *
My bolš svajoj achviarnaściu viadomy,
My, biełarusy,
My – narod taki.
Achvotna zabyvajem, što my,
Chto my.
Zhadajuć
Našaj pamiaci viaki!
 
My ścipłaściu svajoj zdaŭna viadomy,
Samich siabie chvałić nam nia z ruki.
Chaj słabaki
Až padajuć ad stomy,
Na plečy ŭziaŭšy
Pychi miech ciažki.
 
My ŭsim svajoj haścinnaściu viadomy,
Nadziejnyja siabry i družbaki.
I hość, i padarožny ŭ nas
Jak doma.
A złym i travy kolucca ŭ baki.
 
Hatovy ŭsio addać –
I tym bahaty,
My, biełarusy,
My – narod taki.
Što z kraju niebiaśpieki našy chaty,
Pra heta
Nie zabuduć čužaki!
 
 
 
 
Alaksieju Pysinu na 60 hadoŭ
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Paśla sakavickaj miaciełicy
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
My kožny dzień...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Čytaje vieršy Zacharevič
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Baravina
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Horad...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Jak leta ŭsie pachi...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Hadzińnikavy majstra...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Zaprašeńnie Nikałasa Hiljena ŭ Biełaruś
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Duch padymała z tła...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Cišej vady,
Nižej travy –
Ad słoŭ da iściny daloka:
Vada ŭ adčai rvie ravy,
Hłytaje chvala astravy.
 
Trava nad tym šumić vysoka,
Chto, viečnaj prahnaściu ślapy,
U śviecie siejaŭ śmierć i zvady.
Žvir
Voźmie ŭsich –
Jon nia skupy.
Vir
Pieramyje čarapy
Varjatam,
Pjanym ad ułady.
 
Čakaje,
Pokul śpić biada,
Tryvohačujnaja vada.
Raście,
Zabyŭšy na hady,
Trava –
Chaŭruśnica vady.
 
 
 
 
*  *  *
U Puškina adnosiny z carom...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Vučyć nia treba maładych,
Ni łaščyć,
Ni davać pad dych,
Im dumać
Treba dać mahčymaść.
 
Działić nia treba maładych
Na hniedych,
Šerych,
Na rudych, –
Aby jany byłi z vačyma.
 
Dzie dziorzkaść i nieprymireńnie,
Nibyta ŭ pieršy dzień tvareńnia...
 
 
 
 
*  *  *
Viecier chmary tak nizka soŭhaŭ...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Z hadami mienš i mienš siabroŭ...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Jašče nia ŭsoch piasok syry...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Panienka ściažynka,
Ciotka šaša,
Dziadźka bałynak,
Susiedka čyhunka,
Za vami imkniecca
Z malenstva maja duša
Ad pieršych śladoŭ
Da apošniaha punkta.
 
I tolki hałinka,
Jak taja laŭša,
U šybu niaŭznak
Hruknie, źziabłaja, hułka.
Panienka ściažynka,
Ciotka šaša,
Dziadźka balšak,
Susiedka čyhunka, –
Uźnikniecie ŭsie
U śniahoch, u rasie,
Zabraŭšy spakoj cichutka.
 
 
 
 
*  *  *
Jon i jana – i suśviet nie pustuje...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Zahadka pierakładu
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Kažycie pry žyćci...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Naiŭny ja, mianie zusim nia tyčycca...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Łist žaŭcieje...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
U murach, kamianicach,
U paryŭnych vahonach
Śnicca ściežka-łisica,
Što biažyć pa adchonach.
 
Haradžanin časovy,
Praz beton, praz cahłiny
Čuju traŭ pierazovy,
Sum zasochłaj hałiny.
 
Choć svajo hałava hnie,
Serca słuchaje stomu.
Da apošniaha ciahnie –
Da draŭlanaha domu...
 
 
 
 
Step
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Prośba da niekatorych skulptaraŭ
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Pakul my śpiešym čas...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Za dzień nahułasia ad kožnaha ŭzdryhu...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Da padnožža pomniku pašany
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Hety horad tabie nie čužy...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Zaprašaju ciabie ŭ zimu,
Dzie ad śniehu dušna jałinam,
Nahadajuć niachaj jany nam,
My šukałi siabie čamu.
 
Zaprašaju ciabie ŭ viasnu,
Dzie ad kviecieni śniežnaj bieła,
Dzie ściažynka źbiehčy paśpieła
U niadaŭniuju daŭninu.
 
Zaprašaju ciabie adnu
U chacinu majoj samoty.
Dla ciabie maładość huknu,
Uzabju ŭ hałavach sumioty.
 
Ad ciabie žurby nie ŭtaju,
Toj, što vieryć dahetul maju.
Zaprašaju ŭ vosień svaju,
U zimu svaju
Nie zaprašaju!
 
 
 
 
*  *  *
Vy z toj mahutnaj čarady...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Araty historyi
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
U kramie chlebnaj čarha nia mienieje...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Čakaju ŭ cichaj staranie...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pach zabytaj ranicy
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Žyćcia karotkaha rastuć daŭhi...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Manaloh łuhu
Skubicie ŭsie mianie,
Dratujcie kapytami –
Na hołym łachmanie
Znoŭ zaščymlu atavaj.
 
Upirystaj travoj
Abroć ciapła pryvieču,
Asiedłaści praboj
Sarvu ŭ adčai viečnym –
 
I zachłynu abšar
Zialonaju kryvioju.
 
Mnie łivień-žyćciadar
Achviaravaŭ pryvolle.
 
Chaj tumanu łancuh
Naviazvaje stahoddzi
Paścisia na vyhodzie.
Nasyču ŭsich.
Ja – łuh!
 
 
 
 
*  *  *
Rabicie ŭsio, što abiacałi...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
31 studzienia 1982 hoda
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
U knizie skonu...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
2
VOSIEŃ NA VITAŠY
U sercy zdrada hrukała  
Darma.  
Dla vorahaŭ  
Tvaje hłuchija dźviery.  
Bałharyja –  
Hranitnaja čašma,  
Adkul słavianski duch  
Napiŭsia viery.
 
Safija – Stefanu Paptonievu
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Krona
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Varnienskaja vosień
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
** Jak zabaronienaja čarka...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
I viecier vieraśnia...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Łaźnica
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Nibyta sama daŭnina...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Siem adkazaŭ recha
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pa darozie ŭ bałharskuju vosień
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Hranitnaja čašma
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Dałina ruž
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Da Rylskaha manastyra...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Tryfan Zarazan
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Parada
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
U hory vosień idzie nienazojłiva...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Krypta
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pytańnie Najdana Vyłčava
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Volnaja zbroja
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
La maŭzaleja Dzimitrova
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Bajanskaja carkva
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
3
TAPALOVAJA HOTYKA
Jak pyłam, chmarami prapach,  
Sivym dziadoŭnikam na ŭźmiežku  
Staju.  
Bo češku, jak uśmiešku,  
Nie zatrymaješ na hubach...
 
Urok češskaj movy
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Čechasłavakija, 1939
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Zaručeńnie ŭ zamku Červiena Łhota
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Viartańnie tryvohi
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pakul
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Maleńnie kamianioŭ
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Cadzi vačmi čužyja harady...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Ź viakoŭ
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Svajak sałihorcaŭ
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Hudźba
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Navalnica nad Prahaj
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Maryi Formankavaj
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Manach
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Sakret
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Załataja duša
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Paśla siabie pakinułi daŭhi...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Napamin uspaminu
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Ahoń i kroŭ
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Z dałoniaŭ łiścia
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Stoma
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Spačuvalnaja parada
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Biaź śpieški
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Skarynavy ślady
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pražski nadviačorak
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
«Spas na dvary...»
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Tabar
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Prahulanki
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Znoŭ Praha z palcami daždžu...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Kaniec łipienia
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Tapalovaja hotyka
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Zialony huk ślazy
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Čechaŭ pierakładaju...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Terazin
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Viečarovaje raźvitańnie
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
4
ZAHONŠČYKI SŁAVY
A łiryk pra serca,  
Pra svoj patajnik,  
Dudzić – i nia moža spynicca.  
– Choć serca biaruć, –  
Zaŭvažaje miaśnik, –  
Dy lepiej za ŭsio  
Palandvica!
 
Ampłituda śmiełaści
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Mietiepio!
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Ciahač i vałakuša
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pra futry
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Špačycha špaku
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Vysokaje davierje
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Spradviečnaja siła
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
*  *  *
Svoj dabrabytny spakoj palapvajem...
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Adkaz na zaŭvahu z-za śpiny
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Siabram pa ryfmach
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pimienu Pančanku
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Da čytača
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Pytańnie adnamu paetu
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Byłym łitsiabram
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Ekspromt z vypadku
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Zahonščyki słavy
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Uśmieški-pieraśmieški
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Smarhonskaja akademija
Naravistaja paema
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.