RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Poŭny rejtynh vieršaŭ
1 (72,2%) Janka Kupała A chto tam idzie?
2 (62,2%) Juraś Pivunoŭ Letni ranak
3 (60,9%) Janka Kupała Heta kryk, što žyvie Biełaruś
4 (60,9%) Pimien Pančanka Raźvitańnie
5 (56,5%) Maksim Tank Darahaja maja
6 (51,0%) Juraś Pivunoŭ *** Žoŭtych liściaŭ daždžom...
7 (51,0%) Ryhor Baradulin *** Naviedvajcie baćkoŭ...
8 (43,8%) Juraś Pivunoŭ *** Śniažynki-parašuty...
9 (43,8%) Ciotka Na čužoj staroncy
10 (43,8%) Janka Kupała Ty pryjdzi...
11 (43,8%) Maksim Bahdanovič Ramans
12 (37,5%) Juraś Pivunoŭ *** Sinieča niabiosaŭ...
13 (34,2%) Juraś Pivunoŭ Svaboda
14 (34,2%) Aleś Harun Dobryja dzieci
15 (34,2%) Todar Klaštorny Choču žyć
16 (34,2%) Janka Kupała «Zabrany kraj»
17 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc Ab masie
18 (34,2%) Iryna Ahiejeva *** Apošni vyraj byccam raj...
19 (34,2%) Raisa Baravikova Apošniaja sustreča
20 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc Ty pobač, tut...
21 (34,2%) Janka Kupała Akoŭ pałomanych žandar...
22 (34,2%) Juraś Pivunoŭ *** Viecier-hareza...
23 (34,2%) Maksim Tank Bieź ciabie
24 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc *** Ty paklič mianie. Pazavi...
25 (34,2%) Natalla Arsieńnieva I była tam viasna...
26 (34,2%) Nił Hilevič *** My ŭzyšli nie z nasieńnia, što vietram zaniesiena...
27 (34,2%) Frańcišak Bahuševič Praŭda
28 (34,2%) Janka Kupała Pieśnia maja
29 (34,2%) Raisa Baravikova *** Mnie siońnia pryśniłasia chata...
30 (34,2%) Maksim Tank Pieśnia kulikoŭ
31 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Viasna
32 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Paŭnočnaja zara
33 (20,6%) Uładzimier Žyłka Biełaruś
34 (20,6%) Aleś Kamocki *** Prosta – ubačyć nieba...
35 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kaladnyja vieršy
36 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pierad pavodkaj
37 (20,6%) Adam Hlobus Sabaka
38 (20,6%) Janka Kupała A ŭ bary, bary...
39 (20,6%) Todar Klaštorny Na ledzianoj hitary
40 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Kałumby ziamli niaznajemaj
41 (20,6%) Janka Kupała Pazvali vas
42 (20,6%) Raisa Baravikova *** O, jak samotna vyhladaje ciš...
43 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Majoj kachanaj
44 (20,6%) Jakub Kołas Na łuzie
45 (20,6%) Łarysa Hienijuš Zubry
46 (20,6%) Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš Niefarmalny biełarus
47 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Havaryć pa-biełarusku – heta modna...
48 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Za Urał ŭpała sonca, by zarava...
49 (20,6%) Janka Kupała Maje dumki
50 (20,6%) Džeci Himn medycynie
51 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Mova
52 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Chałodnaj nočču ja ŭ šyrokim, ciomnym poli...
53 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Razharajsia chutčej, moj ahoń, miž imhły...
54 (20,6%) Ciotka Viera biełarusa
55 (20,6%) Raisa Baravikova Dva vieršy
56 (20,6%) Raisa Baravikova Lesia
57 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc *** Jašče mianie zusim niama...
58 (20,6%) Raisa Baravikova Zorka palavaja
59 (20,6%) Ciotka Z čužyny
60 (20,6%) Raisa Baravikova *** Idu tudy, dzie łuh duchmiany...
61 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Skoki śmierci
62 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Balada ab asudžanych i ab čałaviečym «daruj»
63 (20,6%) Viktar Šnip *** staju pad voknami radzilnaha doma...
64 (20,6%) Viktar Švied Varšava
65 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Vyjšaŭ. Chisnułasia pole...
66 (20,6%) Maksim Bahdanovič Letapisiec
67 (20,6%) Ryhor Baradulin *** Piatruś Broŭka piša łoŭka...
68 (20,6%) Aleś Piśmiankoŭ *** Vy pra prystojnaść?..
69 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Chmarki
70 (20,6%) Ina Sieviaryn-Šota *** Prabač mianie, moj siabar luby...
71 (20,6%) Maksim Bahdanovič Chanson dautomne
72 (20,6%) Maksim Tank Na palanie
73 (20,6%) Anatol Viarcinski Zimniaje soncastajańnie
74 (20,6%) Nił Hilevič Kali ja žyŭ?
75 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** O kachańnie majo biaskoncaje...
76 (20,6%) Ryhor Baradulin *** Zaspanaja ranica mžystaja...
77 (20,6%) Ryhor Baradulin Za słovam Bykava idu!
78 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc *** Spyniu svoj krok adčajny i taropki...
79 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Nia ź pieršaha kryku...
80 (20,6%) Anatol Viarcinski Niekalki słoŭ pra les
81 (20,6%) Anatol Sys *** Pajdu tudy, adkul pryjšoŭ...
82 (20,6%) Raisa Baravikova Mak
83 (20,6%) Raisa Baravikova *** Adpłyvuć za piasčanuju vyspu...
84 (20,6%) Maksim Tank Być čałaviekam ja rad
85 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Pa-nad biełym pucham višniaŭ...
86 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kazaki na Biełarusi
87 (20,6%) Kanstancyja Bujło Lublu...
88 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Biełaruskaja pieśnia
89 (20,6%) Usievaład Ścieburaka *** Ja chacieŭ by sustrecca z vami na vulicy...
90 (20,6%) Piatruś Broŭka *** U Biełarusi – jasnyja vočy...
91 (20,6%) Łarysa Hienijuš Baraviki
92 (20,6%) Janka Kupała Apiekunam
93 (20,6%) Anatol Sys Manaloh Ramualda Žakoŭskaha
94 (20,6%) Usievaład Ścieburaka Dziady
95 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** «Na Biełarusi Boh žyvie»...
96 (20,6%) Viktar Šnip Biełaja carkva
97 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Achryściŭ mianie niechta ŭ zialonaj dubrovie
98 (20,6%) Janka Kupała Jak cieni
99 (20,6%) Łarysa Hienijuš Śviaty Viečar
100 (20,6%) Janka Kupała Čamu?
101 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Busły vučać dziaciej
102 (20,6%) Łarysa Hienijuš Hod i jaho rod
103 (20,6%) Kastuś Akuła *** Ja zhańbavanuju śviatyniu...
104 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** Ja idu łuhavoju darohaj...
105 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Čas – nia čas
106 (20,6%) Nasta Mancevič *** Kali ŭ vačoch ciamnieje...
107 (20,6%) Ryhor Baradulin Voblik vady
108 (20,6%) Maksim Tank Akaniamiełyja vołaty
109 (20,6%) Maksim Tank Hraviury Skaryny
110 (20,6%) Maksim Tank Lažać pakošanyja travy
111 (20,6%) Janka Kupała Z kutka žadańniaŭ
112 (20,6%) Janka Kupała Ja ad vas daloka...
113 (20,6%) Raisa Baravikova Vosieńskaje
114 (20,6%) Maksim Tank Moj chleb nadzionny
115 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Rahnaradzi
116 (20,6%) Siarhiej Zakońnikaŭ Bieražy siabie, Ukraina!
117 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Znaju
118 (20,6%) Janka Kupała Biełaruščyna
119 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pahonia
120 (20,6%) Boha *** Kožnaje ranicy bomžavy vodar...
121 (20,6%) Maksim Tank Žančyna
122 (20,6%) Janka Kupała Sosny
123 (20,6%) Maksim Tank Busieł
124 (20,6%) Iryna Ahiejeva *** Vyrazać lišniaje z uspaminaŭ...
125 (20,6%) Julija Novik Zadzinočańnie
126 (20,6%) Vital Ryžkoŭ *** Pakul ciabie nie było, skončyłasia viasna...
127 (20,6%) Ryhor Krušyna Tvaje vočy
128 (20,6%) Nił Hilevič Ci ačniomsia?
129 (20,6%) Anatol Sys Manaloh Apanasa Filipoviča
130 (9,4%) Nił Hilevič Nie biadujcie!..
131 (9,4%) Natalla Arsieńnieva Memento mori
132 (9,4%) Janka Kupała Carskija dary
133 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Treba vučycca žyć u dziaciej...
134 (9,4%) Natalla Arsieńnieva Viasna
135 (9,4%) Valžyna Mort Son pra babulu
136 (9,4%) Ludmiła Rubleŭskaja Varava
137 (9,4%) Janka Kupała Hodzie...
138 (9,4%) Anatol Viarcinski Viesnavoje
139 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Ja film hladzieŭ...
140 (9,4%) Raisa Baravikova Da žyćcia
141 (9,4%) Anatol Viarcinski Dzivak čałaviek
142 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Śmiarotnaja strata
143 (9,4%) Anatol Viarcinski *** «Čałaviek maleńkaha rosta...
144 (9,4%) Jakub Kołas Rodnyja vobrazy
145 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Paet
146 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Jak družna my...
147 (9,4%) Nił Hilevič Žaŭranačka
148 (9,4%) Ciotka Maje dumki
149 (9,4%) Ała Pietruškievič Mužčyna z kvietkami
150 (9,4%) Łarysa Hienijuš *** Kali nočču darohaj zaśniežanaj...
151 (9,4%) Jaŭhienija Janiščyc *** Žyvu siarod hłuchich bałot...
152 (9,4%) Ryhor Baradulin Sakolnik
153 (9,4%) Anatol Viarcinski Paraŭnańnie
154 (9,4%) Maksim Tank *** Kab zrabić pieršy krok...
155 (9,4%) Viktar Šnip Baladny manaloh Francyska Skaryny
156 (9,4%) Janka Sipakoŭ Siaŭba
157 (9,4%) Ciotka Bura idzie
158 (9,4%) Vika Trenas Pjesa
159 (9,4%) Jan Čačot Što staryja za varjaty...
160 (9,4%) Ciotka Z Novym Hodam
161 (9,4%) Viktar Šnip Balada Vasila Hadulki
162 (9,4%) Jakub Kołas Kachańnie
163 (9,4%) Viktar Šnip *** Viarnucca dadomu, nibyta pračnucca...
164 (9,4%) Janka Kupała Žydy
165 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Stary pievień
166 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Abrastajem...
167 (9,4%) Maksim Bahdanovič Vadzianik
2009–2017. Biełaruś, Miensk.