RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Poŭny rejtynh vieršaŭ
1 (72,2%) Janka Kupała A chto tam idzie?
2 (68,5%) Juraś Pivunoŭ Letni ranak
3 (67,5%) Janka Kupała Heta kryk, što žyvie Biełaruś
4 (64,5%) Pimien Pančanka Raźvitańnie
5 (60,9%) Janka Kupała Chaj ža vam tak nie zdajecca...
6 (56,5%) Maksim Tank Darahaja maja
7 (51,0%) Ciotka Na čužoj staroncy
8 (51,0%) Ryhor Baradulin *** Naviedvajcie baćkoŭ...
9 (51,0%) Juraś Pivunoŭ *** Žoŭtych łiściaŭ daždžom...
10 (51,0%) Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš Biełaruś maja
11 (51,0%) Anatol Viarcinski Dzivak čałaviek
12 (51,0%) Janka Kupała Ty pryjdzi...
13 (43,8%) Juraś Pivunoŭ *** Śniažynki-parašuty...
14 (43,8%) Maksim Bahdanovič Ramans
15 (37,5%) Juraś Pivunoŭ *** Sinieča niabiosaŭ...
16 (34,2%) Janka Kupała Akoŭ pałomanych žandar...
17 (34,2%) Frańcišak Bahuševič Boh nia roŭna dziele
18 (34,2%) Todar Klaštorny Choču žyć
19 (34,2%) Juraś Pivunoŭ Svaboda
20 (34,2%) Iryna Ahiejeva *** Apošni vyraj byccam raj...
21 (34,2%) Raisa Baravikova *** Kałi b ja znała, što – ŭ hadach?..
22 (34,2%) Maksim Tank Bieź ciabie
23 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc *** Ty pakłič mianie. Pazavi...
24 (34,2%) Janka Kupała Svajaki
25 (34,2%) Nił Hilevič Žaŭranačka
26 (34,2%) Raisa Baravikova *** Mnie siońnia pryśniłasia chata...
27 (34,2%) Uładzimier Karatkievič Rahnaradzi
28 (34,2%) Janka Kupała «Zabrany kraj»
29 (34,2%) Janka Kupała Biełaruščyna
30 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc Ty pobač, tut...
31 (34,2%) Frańcišak Bahuševič Praŭda
32 (34,2%) Ryhor Baradulin *** Piatruś Broŭka piša łoŭka...
33 (34,2%) Maksim Tank Być čałaviekam ja rad
34 (34,2%) Aleś Harun Dobryja dzieci
35 (34,2%) Ryhor Baradulin Vobłik vady
36 (34,2%) Ryhor Baradulin Sakolnik
37 (34,2%) Janka Kupała Što ty śpiš?..
38 (34,2%) Nił Hilevič *** My ŭzyšłi nie z nasieńnia, što vietram zaniesiena...
39 (34,2%) Janka Kupała Pieśnia maja
40 (34,2%) Łarysa Hienijuš *** Chrystos uvaskros!..
41 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc Ab masie
42 (34,2%) Raisa Baravikova Apošniaja sustreča
43 (34,2%) Juraś Pivunoŭ *** Viecier-hareza...
44 (34,2%) Jakub Kołas Rodnyja vobrazy
45 (34,2%) Natalla Arsieńnieva I była tam viasna...
46 (34,2%) Maksim Tank Pieśnia kułikoŭ
47 (20,7%) Ryhor Baradulin Maja baćkaŭščyna
48 (20,7%) Ryhor Baradulin *** Dzie karani tvaje...
49 (20,7%) Frańcišak Bahuševič Chmarki
50 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Voŭk
51 (20,6%) Anton Jankoŭski Viarnuŭšysia ŭ rodnuju chatu
52 (20,6%) Łarysa Hienijuš Ranica
53 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Ja vas lublu
54 (20,6%) Ciotka Mora
55 (20,6%) Maksim Bahdanovič Zavirucha
56 (20,6%) Jakub Kołas Viasna
57 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Pa ladu, u hłuchim bary...
58 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Śvińnia i žałudy
59 (20,6%) Łarysa Hienijuš Moładzi
60 (20,6%) Łarysa Hienijuš Biełaruska
61 (20,6%) Łarysa Hienijuš U pieśniach jość chleb
62 (20,6%) Raisa Baravikova *** Ach, niezdarma žyła ja hanarłiŭkaj...
63 (20,6%) Nił Hilevič *** Rodnaja, miłaja, lubaja!..
64 (20,6%) Jakub Kołas Miesiac
65 (20,6%) Nił Hilevič Žyta, sosny i vałuny
66 (20,6%) Uładzimier Dudzicki *** Maja rodnaja, lubaja, kvołaja...
67 (20,6%) Raisa Baravikova Raźvitańnie
68 (20,6%) Janka Kupała Ja nie dla vas...
69 (20,6%) Janka Kupała Hienacvale
70 (20,6%) Uładzimier Dudzicki *** Nia pieršy raz i nie apošni, musić...
71 (20,6%) Viktar Šnip *** Maja Ajčyna – ty maja Turma...
72 (20,6%) Łarysa Hienijuš Naš ściah
73 (20,6%) Łarysa Hienijuš Kłič Pahoni
74 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja *** Ja nia viedaju, Ojča, ci varta iści brukavankaj...
75 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Žyćcio biaz bolu nie prajści...
76 (20,6%) Łarysa Hienijuš Žyć
77 (20,6%) Valžyna Mort *** Lepš by my naradziłisia niamyja...
78 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Płač rusałki
79 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Navahradski zamak
80 (20,6%) Maksim Bahdanovič Letapisiec
81 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Vyjšaŭ. Chisnułasia pole...
82 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Viasło i pieraviasła
83 (20,6%) Łarysa Hienijuš Oj, pajdu
84 (20,6%) Chviedar Černia *** Davaj, kałi zmožam...
85 (20,6%) Nasta Kudasava *** U biaźvieri – jak u trunie!..
86 (20,6%) Jakub Kołas Ź piesień adzinokaha
87 (20,6%) Janka Kupała Kryžy
88 (20,6%) Aleś Harun Vaŭkałaki
89 (20,6%) Jakub Kołas Adlot žuraŭloŭ
90 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Niemiec
91 (20,6%) Pimien Pančanka Rodnaja mova
92 (20,6%) Aleś Zmahar Synki maje
93 (20,6%) Džeci Pra razumieńnie
94 (20,6%) Janka Kupała Karšun
95 (20,6%) Janka Kupała Kiepska...
96 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Staić moŭčki Kałoža ŭ šery doždž, ŭ bieły śnieh...
97 (20,6%) Janka Kupała Kažuch i vata
98 (20,6%) Viktar Švied Varšava
99 (20,6%) Raisa Baravikova *** Chaj budzie tak, jak ty schacieŭ...
100 (20,6%) Anton Rudak Tramvaj
101 (20,6%) Jakub Kołas Uschod sonca
102 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Mokryja travy
103 (20,6%) Anatol Sys Sabaka
104 (20,6%) Aleś Piśmiankoŭ Zamiest epihrafa
105 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Sumna mnie, a ŭ sercy smutak cicha zapiavaje...
106 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Vam strach majoj prysutnaści?..
107 (20,6%) Ryhor Baradulin *** U letniaj pieśni trava miakkaja...
108 (20,6%) Viktar Šnip *** Ja znoŭ pra Chramy, sum, luboŭ i pra kryžy...
109 (20,6%) Raisa Baravikova Doma
110 (20,6%) Aleś Harun Sałaviejka
111 (20,6%) Anatol Sys Ahoń
112 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pryjdzie viasna
113 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ Rubiež
114 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Jan Barščeŭski
115 (20,6%) Łarysa Hienijuš Skaryna
116 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Noč na Prypiaci
117 (20,6%) Ryhor Baradulin *** Zaprašaju ciabie ŭ zimu...
118 (20,6%) Ryhor Baradulin Na sustrečy partyzan
119 (20,6%) Janka Kupała Chłopčyk i lotčyk
120 (20,6%) Jakub Kołas Staraja praŭda
121 (20,6%) Jakub Kołas Zima
122 (20,6%) Raisa Baravikova Šlach-Pušča
123 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Bahdanoviču
124 (20,6%) Łarysa Hienijuš Partyzany
125 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** O, zły susied, apamiatajsia ŭrešcie...
126 (20,6%) Maksim Tank *** Chaj pišuć raspuśniki...
127 (20,6%) Nił Hilevič Ale...
128 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pieršaja luboŭ
129 (20,6%) Łarysa Hienijuš Śviaty Viečar
130 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Bieły kryž, płita, pad joj – mahiła...
131 (20,6%) Anatol Viarcinski *** Była uzrušanaść paryva...
132 (20,6%) Jakub Kołas Moj dom
133 (20,6%) Jakub Kołas Araty
134 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Zimniaja elehija
135 (20,6%) Andrej Chadanovič *** Bolš ničoha nie adbyvajecca...
136 (20,6%) Raisa Baravikova *** Kamuści kryŭdy spakvala...
137 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Kryvioj napoŭniłisia pojmy rek...
138 (20,6%) Maksim Bahdanovič Ź pieśniaŭ biełaruskaha mužyka
139 (20,6%) Jakub Kołas Płytniki
140 (20,6%) Aleś Zmahar Ja - syn taho Kraju
141 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Jefrasińnia
142 (20,6%) Raisa Baravikova *** Ja dumaju, hady prachodziać!..
143 (20,6%) Anatol Sys Błudny syn
144 (20,6%) Jakub Kołas Na połi viasnoju
145 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Hora
146 (20,6%) Jakub Kołas Dumki
147 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Nam nia śpicca...
148 (20,6%) Anatol Sys *** – Z čaho pačać?.. Pačnu z Radzimy...
149 (20,6%) Łarysa Hienijuš Paziachaje ranica vietrykam niavyspanym
150 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Zmahajeśsia ź ciemraju, dyk i žyvieš...
151 (20,6%) Jakub Kołas Na rostankach
152 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Adzinaj mety nie zrakusia...
153 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Ja sustrełasia ź siabrami nie na bałi...
154 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Płača noč suzorjami...
155 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Moj rod stary – jak vyrubany les...
156 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Lot namiečany sercam, nakreśleny słovam...
157 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** U žyćci ŭ ciabie ŭdaraŭ niamała...
158 (20,6%) Łarysa Hienijuš Ź minułaha
159 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Zvyčajny dzień, šlachi i razdarožžy...
160 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Nie paznaju ciabie, moj Kraju...
161 (20,6%) Łarysa Hienijuš Chto?
162 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Biełaruś maju znoŭ zakavałi...
163 (20,6%) Anatol Viarcinski *** Było tak radasna i choraša!..
164 (20,6%) Ciotka Artyst hrajka
165 (20,6%) Łarysa Hienijuš Zubry
166 (20,6%) Łarysa Hienijuš Śviaty Viečar
167 (20,6%) Janka Kupała Čamu?
168 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Busły vučać dziaciej
169 (20,6%) Łarysa Hienijuš Hod i jaho rod
170 (20,6%) Kastuś Akuła *** Ja zhańbavanuju śviatyniu...
171 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** «Na Biełarusi Boh žyvie»...
172 (20,6%) Usievaład Ścieburaka Dziady
173 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kazaki na Biełarusi
174 (20,6%) Vital Ryžkoŭ *** Pakul ciabie nie było, skončyłasia viasna...
175 (20,6%) Janka Kupała Jak cieni
176 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Achryściŭ mianie niechta ŭ zialonaj dubrovie
177 (20,6%) Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš Niefarmalny biełarus
178 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Za Urał ŭpała sonca, by zarava...
179 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Znaju
180 (20,6%) Ryhor Krušyna Tvaje vočy
181 (20,6%) Anatol Sys Manaloh Apanasa Fiłipoviča
182 (20,6%) Nił Hilevič Ci ačniomsia?
183 (20,6%) Iryna Ahiejeva *** Vyrazać łišniaje z uspaminaŭ...
184 (20,6%) Maksim Tank Busieł
185 (20,6%) Viktar Šnip Biełaja carkva
186 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Biełaruskaja pieśnia
187 (20,6%) Usievaład Ścieburaka *** Ja chacieŭ by sustrecca z vami na vułicy...
188 (20,6%) Piatruś Broŭka *** U Biełarusi – jasnyja vočy...
189 (20,6%) Janka Kupała Sosny
190 (20,6%) Julija Novik Zadzinočańnie
191 (20,6%) Maksim Tank Moj chleb nadzionny
192 (20,6%) Nasta Mancevič *** Kałi ŭ vačoch ciamnieje...
193 (20,6%) Maksim Tank Akaniamiełyja vołaty
194 (20,6%) Maksim Tank Lažać pakošanyja travy
195 (20,6%) Janka Kupała Z kutka žadańniaŭ
196 (20,6%) Janka Kupała Ja ad vas daloka...
197 (20,6%) Raisa Baravikova Vosieńskaje
198 (20,6%) Maksim Tank Žančyna
199 (20,6%) Kanstancyja Bujło Lublu...
200 (20,6%) Łarysa Hienijuš Baraviki
201 (20,6%) Janka Kupała Apiekunam
202 (20,6%) Anatol Sys Manaloh Ramualda Žakoŭskaha
203 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** Ja idu łuhavoju darohaj...
204 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Čas – nia čas
205 (20,6%) Siarhiej Zakońnikaŭ Bieražy siabie, Ukraina!
206 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pahonia
207 (20,6%) Boha *** Kožnaje ranicy bomžavy vodar...
208 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Pa-nad biełym pucham višniaŭ...
209 (20,6%) Jakub Kołas Na łuzie
210 (20,6%) Viktar Šnip *** staju pad voknami radzilnaha doma...
211 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** O kachańnie majo biaskoncaje...
212 (20,6%) Nił Hilevič Kałi ja žyŭ?
213 (20,6%) Anatol Viarcinski Zimniaje soncastajańnie
214 (20,6%) Maksim Tank Na palanie
215 (20,6%) Maksim Bahdanovič Chanson dautomne
216 (20,6%) Ina Sieviaryn-Šota *** Prabač mianie, moj siabar luby...
217 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Chałodnaj nočču ja ŭ šyrokim, ciomnym połi...
218 (20,6%) Uładzimier Žyłka Biełaruś
219 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pierad pavodkaj
220 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Mova
221 (20,6%) Todar Klaštorny Na ledzianoj hitary
222 (20,6%) Adam Hlobus Sabaka
223 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kaladnyja vieršy
224 (20,6%) Aleś Kamocki *** Prosta – ubačyć nieba...
225 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Kałumby ziamłi niaznajemaj
226 (20,6%) Džeci Himn medycynie
227 (20,6%) Ryhor Baradulin *** Zaspanaja ranica mžystaja...
228 (20,6%) Ryhor Baradulin Za słovam Bykava idu!
229 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc *** Spyniu svoj krok adčajny i taropki...
230 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Balada ab asudžanych i ab čałaviečym «daruj»
231 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Skoki śmierci
232 (20,6%) Raisa Baravikova *** Idu tudy, dzie łuh duchmiany...
233 (20,6%) Ciotka Z čužyny
234 (20,6%) Raisa Baravikova Zorka palavaja
235 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc *** Jašče mianie zusim niama...
236 (20,6%) Raisa Baravikova Lesia
237 (20,6%) Ciotka Viera biełarusa
238 (20,6%) Aleś Piśmiankoŭ *** Vy pra prystojnaść?..
239 (20,6%) Raisa Baravikova *** Adpłyvuć za piasčanuju vyspu...
240 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Paŭnočnaja zara
241 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Viasna
242 (20,6%) Raisa Baravikova Mak
243 (20,6%) Anatol Sys *** Pajdu tudy, adkul pryjšoŭ...
244 (20,6%) Anatol Viarcinski Niekalki słoŭ pra les
245 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Nia ź pieršaha kryku...
246 (20,6%) Janka Kupała Maje dumki
247 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Majoj kachanaj
248 (20,6%) Raisa Baravikova Dva vieršy
249 (20,6%) Janka Kupała A ŭ bary, bary...
250 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Razharajsia chutčej, moj ahoń, miž imhły...
251 (20,6%) Janka Kupała Pazvałi vas
252 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Havaryć pa-biełarusku – heta modna...
253 (20,6%) Raisa Baravikova *** O, jak samotna vyhladaje ciš...
254 (9,4%) Natalla Arsieńnieva Memento mori
255 (9,4%) Raisa Baravikova Da žyćcia
256 (9,4%) Janka Kupała Carskija dary
257 (9,4%) Ciotka Maje dumki
258 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Treba vučycca žyć u dziaciej...
259 (9,4%) Janka Kupała Hodzie...
260 (9,4%) Natalla Arsieńnieva Viasna
261 (9,4%) Ludmiła Rubleŭskaja Varava
262 (9,4%) Ała Pietruškievič Mužčyna z kvietkami
263 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Stary pievień
264 (9,4%) Maksim Tank Hraviury Skaryny
265 (9,4%) Janka Kupała Žydy
266 (9,4%) Viktar Šnip *** Viarnucca dadomu, nibyta pračnucca...
267 (9,4%) Valžyna Mort Son pra babulu
268 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Paet
269 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Śmiarotnaja strata
270 (9,4%) Anatol Viarcinski Viesnavoje
271 (9,4%) Łarysa Hienijuš *** Kałi nočču darohaj zaśniežanaj...
272 (9,4%) Jaŭhienija Janiščyc *** Žyvu siarod hłuchich bałot...
273 (9,4%) Janka Sipakoŭ Siaŭba
274 (9,4%) Anatol Viarcinski Paraŭnańnie
275 (9,4%) Viktar Šnip Baladny manaloh Francyska Skaryny
276 (9,4%) Ciotka Bura idzie
277 (9,4%) Vika Trenas Pjesa
278 (9,4%) Jan Čačot Što staryja za varjaty...
279 (9,4%) Maksim Tank *** Kab zrabić pieršy krok...
280 (9,4%) Ciotka Z Novym Hodam
281 (9,4%) Viktar Šnip Balada Vasila Hadulki
282 (9,4%) Jakub Kołas Kachańnie
283 (9,4%) Nił Hilevič Nie biadujcie!..
284 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Jak družna my...
285 (9,4%) Anatol Viarcinski *** «Čałaviek maleńkaha rosta...
286 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Ja film hladzieŭ...
287 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Abrastajem...
288 (9,4%) Maksim Bahdanovič Vadzianik
2009–2019. Biełaruś, Miensk.