RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Poŭny rejtynh vieršaŭ
1 (72,2%) Janka Kupała A chto tam idzie?
2 (68,5%) Juraś Pivunoŭ Letni ranak
3 (67,5%) Janka Kupała Heta kryk, što žyvie Biełaruś
4 (64,5%) Pimien Pančanka Raźvitańnie
5 (56,5%) Maksim Tank Darahaja maja
6 (56,5%) Janka Kupała Chaj ža vam tak nie zdajecca...
7 (51,0%) Juraś Pivunoŭ *** Žoŭtych łiściaŭ daždžom...
8 (51,0%) Anatol Viarcinski Dzivak čałaviek
9 (51,0%) Ciotka Na čužoj staroncy
10 (51,0%) Ryhor Baradulin *** Naviedvajcie baćkoŭ...
11 (51,0%) Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš Biełaruś maja
12 (51,0%) Janka Kupała Ty pryjdzi...
13 (43,8%) Maksim Bahdanovič Ramans
14 (43,8%) Juraś Pivunoŭ *** Śniažynki-parašuty...
15 (37,5%) Juraś Pivunoŭ *** Sinieča niabiosaŭ...
16 (34,2%) Janka Kupała Pieśnia maja
17 (34,2%) Juraś Pivunoŭ Svaboda
18 (34,2%) Janka Kupała Akoŭ pałomanych žandar...
19 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc Ty pobač, tut...
20 (34,2%) Maksim Tank Bieź ciabie
21 (34,2%) Nił Hilevič Žaŭranačka
22 (34,2%) Iryna Ahiejeva *** Apošni vyraj byccam raj...
23 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc *** Ty pakłič mianie. Pazavi...
24 (34,2%) Raisa Baravikova *** Mnie siońnia pryśniłasia chata...
25 (34,2%) Raisa Baravikova *** Kałi b ja znała, što – ŭ hadach?..
26 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc Ab masie
27 (34,2%) Todar Klaštorny Choču žyć
28 (34,2%) Łarysa Hienijuš *** Chrystos uvaskros!..
29 (34,2%) Janka Kupała «Zabrany kraj»
30 (34,2%) Frańcišak Bahuševič Praŭda
31 (34,2%) Raisa Baravikova Apošniaja sustreča
32 (34,2%) Ryhor Baradulin Vobłik vady
33 (34,2%) Natalla Arsieńnieva I była tam viasna...
34 (34,2%) Ryhor Baradulin *** Piatruś Broŭka piša łoŭka...
35 (34,2%) Uładzimier Karatkievič Rahnaradzi
36 (34,2%) Jakub Kołas Rodnyja vobrazy
37 (34,2%) Maksim Tank Być čałaviekam ja rad
38 (34,2%) Nił Hilevič *** My ŭzyšłi nie z nasieńnia, što vietram zaniesiena...
39 (34,2%) Janka Kupała Biełaruščyna
40 (34,2%) Frańcišak Bahuševič Boh nia roŭna dziele
41 (34,2%) Juraś Pivunoŭ *** Viecier-hareza...
42 (34,2%) Maksim Tank Pieśnia kułikoŭ
43 (34,2%) Aleś Harun Dobryja dzieci
44 (20,7%) Ryhor Baradulin *** Dzie karani tvaje...
45 (20,7%) Ryhor Baradulin Maja baćkaŭščyna
46 (20,6%) Uładzimier Dudzicki *** Maja rodnaja, lubaja, kvołaja...
47 (20,6%) Pimien Pančanka Rodnaja mova
48 (20,6%) Jakub Kołas Miesiac
49 (20,6%) Jakub Kołas Ź piesień adzinokaha
50 (20,6%) Raisa Baravikova Raźvitańnie
51 (20,6%) Nasta Kudasava *** U biaźvieri – jak u trunie!..
52 (20,6%) Chviedar Černia *** Davaj, kałi zmožam...
53 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Śvińnia i žałudy
54 (20,6%) Łarysa Hienijuš Moładzi
55 (20,6%) Nił Hilevič *** Rodnaja, miłaja, lubaja!..
56 (20,6%) Viktar Švied Varšava
57 (20,6%) Janka Kupała Svajaki
58 (20,6%) Łarysa Hienijuš U pieśniach jość chleb
59 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Pa ladu, u hłuchim bary...
60 (20,6%) Raisa Baravikova *** Ach, niezdarma žyła ja hanarłiŭkaj...
61 (20,6%) Łarysa Hienijuš Biełaruska
62 (20,6%) Nił Hilevič Žyta, sosny i vałuny
63 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Voŭk
64 (20,6%) Anton Jankoŭski Viarnuŭšysia ŭ rodnuju chatu
65 (20,6%) Janka Kupała Kryžy
66 (20,6%) Łarysa Hienijuš Naš ściah
67 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Žyćcio biaz bolu nie prajści...
68 (20,6%) Łarysa Hienijuš Žyć
69 (20,6%) Valžyna Mort *** Lepš by my naradziłisia niamyja...
70 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Płač rusałki
71 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja *** Ja nia viedaju, Ojča, ci varta iści brukavankaj...
72 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Navahradski zamak
73 (20,6%) Maksim Bahdanovič Letapisiec
74 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Vyjšaŭ. Chisnułasia pole...
75 (20,6%) Viktar Šnip *** staju pad voknami radzilnaha doma...
76 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Balada ab asudžanych i ab čałaviečym «daruj»
77 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Skoki śmierci
78 (20,6%) Raisa Baravikova *** Idu tudy, dzie łuh duchmiany...
79 (20,6%) Uładzimier Dudzicki *** Nia pieršy raz i nie apošni, musić...
80 (20,6%) Janka Kupała Hienacvale
81 (20,6%) Aleś Harun Vaŭkałaki
82 (20,6%) Viktar Šnip *** Maja Ajčyna – ty maja Turma...
83 (20,6%) Jakub Kołas Adlot žuraŭloŭ
84 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Niemiec
85 (20,6%) Aleś Zmahar Synki maje
86 (20,6%) Džeci Pra razumieńnie
87 (20,6%) Janka Kupała Karšun
88 (20,6%) Janka Kupała Kiepska...
89 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Staić moŭčki Kałoža ŭ šery doždž, ŭ bieły śnieh...
90 (20,6%) Janka Kupała Kažuch i vata
91 (20,6%) Łarysa Hienijuš Oj, pajdu
92 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Viasło i pieraviasła
93 (20,6%) Janka Kupała Ja nie dla vas...
94 (20,6%) Ciotka Z čužyny
95 (20,6%) Jakub Kołas Viasna
96 (20,6%) Janka Kupała Što ty śpiš?..
97 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Vam strach majoj prysutnaści?..
98 (20,6%) Ryhor Baradulin *** U letniaj pieśni trava miakkaja...
99 (20,6%) Viktar Šnip *** Ja znoŭ pra Chramy, sum, luboŭ i pra kryžy...
100 (20,6%) Raisa Baravikova Doma
101 (20,6%) Aleś Harun Sałaviejka
102 (20,6%) Anatol Sys Ahoń
103 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pryjdzie viasna
104 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ Rubiež
105 (20,6%) Anatol Viarcinski *** Była uzrušanaść paryva...
106 (20,6%) Jakub Kołas Moj dom
107 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Zmahajeśsia ź ciemraju, dyk i žyvieš...
108 (20,6%) Jakub Kołas Na rostankach
109 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Adzinaj mety nie zrakusia...
110 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Sumna mnie, a ŭ sercy smutak cicha zapiavaje...
111 (20,6%) Aleś Piśmiankoŭ Zamiest epihrafa
112 (20,6%) Anatol Sys Sabaka
113 (20,6%) Łarysa Hienijuš Partyzany
114 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** O, zły susied, apamiatajsia ŭrešcie...
115 (20,6%) Maksim Tank *** Chaj pišuć raspuśniki...
116 (20,6%) Nił Hilevič Ale...
117 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pieršaja luboŭ
118 (20,6%) Łarysa Hienijuš Śviaty Viečar
119 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Bieły kryž, płita, pad joj – mahiła...
120 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Noč na Prypiaci
121 (20,6%) Łarysa Hienijuš Skaryna
122 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Jan Barščeŭski
123 (20,6%) Anton Rudak Tramvaj
124 (20,6%) Jakub Kołas Uschod sonca
125 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Mokryja travy
126 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Ja sustrełasia ź siabrami nie na bałi...
127 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Płača noč suzorjami...
128 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Kryvioj napoŭniłisia pojmy rek...
129 (20,6%) Maksim Bahdanovič Ź pieśniaŭ biełaruskaha mužyka
130 (20,6%) Jakub Kołas Płytniki
131 (20,6%) Aleś Zmahar Ja - syn taho Kraju
132 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Jefrasińnia
133 (20,6%) Raisa Baravikova *** Ja dumaju, hady prachodziać!..
134 (20,6%) Anatol Sys Błudny syn
135 (20,6%) Jakub Kołas Na połi viasnoju
136 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Hora
137 (20,6%) Jakub Kołas Dumki
138 (20,6%) Ciotka Artyst hrajka
139 (20,6%) Maksim Bahdanovič Zavirucha
140 (20,6%) Ciotka Mora
141 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Ja vas lublu
142 (20,6%) Raisa Baravikova *** Kamuści kryŭdy spakvala...
143 (20,6%) Andrej Chadanovič *** Bolš ničoha nie adbyvajecca...
144 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Zimniaja elehija
145 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Moj rod stary – jak vyrubany les...
146 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Lot namiečany sercam, nakreśleny słovam...
147 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** U žyćci ŭ ciabie ŭdaraŭ niamała...
148 (20,6%) Łarysa Hienijuš Ź minułaha
149 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Zvyčajny dzień, šlachi i razdarožžy...
150 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Nie paznaju ciabie, moj Kraju...
151 (20,6%) Łarysa Hienijuš Chto?
152 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Biełaruś maju znoŭ zakavałi...
153 (20,6%) Anatol Viarcinski *** Było tak radasna i choraša!..
154 (20,6%) Łarysa Hienijuš Paziachaje ranica vietrykam niavyspanym
155 (20,6%) Anatol Sys *** – Z čaho pačać?.. Pačnu z Radzimy...
156 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Nam nia śpicca...
157 (20,6%) Jakub Kołas Araty
158 (20,6%) Łarysa Hienijuš Ranica
159 (20,6%) Raisa Baravikova Zorka palavaja
160 (20,6%) Łarysa Hienijuš Kłič Pahoni
161 (20,6%) Janka Kupała Čamu?
162 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Busły vučać dziaciej
163 (20,6%) Łarysa Hienijuš Hod i jaho rod
164 (20,6%) Kastuś Akuła *** Ja zhańbavanuju śviatyniu...
165 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** «Na Biełarusi Boh žyvie»...
166 (20,6%) Usievaład Ścieburaka Dziady
167 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kazaki na Biełarusi
168 (20,6%) Vital Ryžkoŭ *** Pakul ciabie nie było, skončyłasia viasna...
169 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Biełaruskaja pieśnia
170 (20,6%) Łarysa Hienijuš Śviaty Viečar
171 (20,6%) Janka Kupała Jak cieni
172 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Znaju
173 (20,6%) Ryhor Baradulin Sakolnik
174 (20,6%) Ryhor Krušyna Tvaje vočy
175 (20,6%) Anatol Sys Manaloh Apanasa Fiłipoviča
176 (20,6%) Nił Hilevič Ci ačniomsia?
177 (20,6%) Iryna Ahiejeva *** Vyrazać łišniaje z uspaminaŭ...
178 (20,6%) Maksim Tank Busieł
179 (20,6%) Viktar Šnip Biełaja carkva
180 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Achryściŭ mianie niechta ŭ zialonaj dubrovie
181 (20,6%) Usievaład Ścieburaka *** Ja chacieŭ by sustrecca z vami na vułicy...
182 (20,6%) Piatruś Broŭka *** U Biełarusi – jasnyja vočy...
183 (20,6%) Janka Kupała Sosny
184 (20,6%) Julija Novik Zadzinočańnie
185 (20,6%) Maksim Tank Moj chleb nadzionny
186 (20,6%) Nasta Mancevič *** Kałi ŭ vačoch ciamnieje...
187 (20,6%) Maksim Tank Akaniamiełyja vołaty
188 (20,6%) Maksim Tank Lažać pakošanyja travy
189 (20,6%) Janka Kupała Z kutka žadańniaŭ
190 (20,6%) Janka Kupała Ja ad vas daloka...
191 (20,6%) Raisa Baravikova Vosieńskaje
192 (20,6%) Maksim Tank Žančyna
193 (20,6%) Kanstancyja Bujło Lublu...
194 (20,6%) Łarysa Hienijuš Baraviki
195 (20,6%) Janka Kupała Apiekunam
196 (20,6%) Anatol Sys Manaloh Ramualda Žakoŭskaha
197 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** Ja idu łuhavoju darohaj...
198 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Čas – nia čas
199 (20,6%) Siarhiej Zakońnikaŭ Bieražy siabie, Ukraina!
200 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pahonia
201 (20,6%) Boha *** Kožnaje ranicy bomžavy vodar...
202 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Pa-nad biełym pucham višniaŭ...
203 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Za Urał ŭpała sonca, by zarava...
204 (20,6%) Raisa Baravikova Lesia
205 (20,6%) Ina Sieviaryn-Šota *** Prabač mianie, moj siabar luby...
206 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Razharajsia chutčej, moj ahoń, miž imhły...
207 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Chałodnaj nočču ja ŭ šyrokim, ciomnym połi...
208 (20,6%) Uładzimier Žyłka Biełaruś
209 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pierad pavodkaj
210 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Mova
211 (20,6%) Todar Klaštorny Na ledzianoj hitary
212 (20,6%) Adam Hlobus Sabaka
213 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kaladnyja vieršy
214 (20,6%) Aleś Kamocki *** Prosta – ubačyć nieba...
215 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Kałumby ziamłi niaznajemaj
216 (20,6%) Džeci Himn medycynie
217 (20,6%) Janka Kupała Maje dumki
218 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Majoj kachanaj
219 (20,6%) Janka Kupała A ŭ bary, bary...
220 (20,6%) Maksim Bahdanovič Chanson dautomne
221 (20,6%) Maksim Tank Na palanie
222 (20,6%) Anatol Viarcinski Zimniaje soncastajańnie
223 (20,6%) Raisa Baravikova Dva vieršy
224 (20,6%) Ciotka Viera biełarusa
225 (20,6%) Aleś Piśmiankoŭ *** Vy pra prystojnaść?..
226 (20,6%) Raisa Baravikova *** Adpłyvuć za piasčanuju vyspu...
227 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Viasna
228 (20,6%) Raisa Baravikova Mak
229 (20,6%) Anatol Sys *** Pajdu tudy, adkul pryjšoŭ...
230 (20,6%) Anatol Viarcinski Niekalki słoŭ pra les
231 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Nia ź pieršaha kryku...
232 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc *** Spyniu svoj krok adčajny i taropki...
233 (20,6%) Ryhor Baradulin Za słovam Bykava idu!
234 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc *** Jašče mianie zusim niama...
235 (20,6%) Ryhor Baradulin *** Zaspanaja ranica mžystaja...
236 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** O kachańnie majo biaskoncaje...
237 (20,6%) Nił Hilevič Kałi ja žyŭ?
238 (20,6%) Janka Kupała Pazvałi vas
239 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Havaryć pa-biełarusku – heta modna...
240 (20,6%) Raisa Baravikova *** O, jak samotna vyhladaje ciš...
241 (20,6%) Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš Niefarmalny biełarus
242 (20,6%) Łarysa Hienijuš Zubry
243 (20,6%) Jakub Kołas Na łuzie
244 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Paŭnočnaja zara
245 (9,4%) Natalla Arsieńnieva Viasna
246 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Treba vučycca žyć u dziaciej...
247 (9,4%) Janka Kupała Carskija dary
248 (9,4%) Anatol Viarcinski *** «Čałaviek maleńkaha rosta...
249 (9,4%) Janka Kupała Hodzie...
250 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Paet
251 (9,4%) Valžyna Mort Son pra babulu
252 (9,4%) Natalla Arsieńnieva Memento mori
253 (9,4%) Viktar Šnip *** Viarnucca dadomu, nibyta pračnucca...
254 (9,4%) Janka Kupała Žydy
255 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Stary pievień
256 (9,4%) Ała Pietruškievič Mužčyna z kvietkami
257 (9,4%) Maksim Tank Hraviury Skaryny
258 (9,4%) Frańcišak Bahuševič Chmarki
259 (9,4%) Ludmiła Rubleŭskaja Varava
260 (9,4%) Ciotka Maje dumki
261 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Śmiarotnaja strata
262 (9,4%) Raisa Baravikova Da žyćcia
263 (9,4%) Łarysa Hienijuš *** Kałi nočču darohaj zaśniežanaj...
264 (9,4%) Jaŭhienija Janiščyc *** Žyvu siarod hłuchich bałot...
265 (9,4%) Janka Sipakoŭ Siaŭba
266 (9,4%) Anatol Viarcinski Paraŭnańnie
267 (9,4%) Maksim Tank *** Kab zrabić pieršy krok...
268 (9,4%) Viktar Šnip Baladny manaloh Francyska Skaryny
269 (9,4%) Ciotka Bura idzie
270 (9,4%) Vika Trenas Pjesa
271 (9,4%) Jan Čačot Što staryja za varjaty...
272 (9,4%) Ciotka Z Novym Hodam
273 (9,4%) Viktar Šnip Balada Vasila Hadulki
274 (9,4%) Jakub Kołas Kachańnie
275 (9,4%) Nił Hilevič Nie biadujcie!..
276 (9,4%) Anatol Viarcinski Viesnavoje
277 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Jak družna my...
278 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Ja film hladzieŭ...
279 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Abrastajem...
280 (9,4%) Maksim Bahdanovič Vadzianik
2009–2019. Biełaruś, Miensk.