RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Poŭny rejtynh vieršaŭ
1 (72,2%) Janka Kupała A chto tam idzie?
2 (66,6%) Juraś Pivunoŭ Letni ranak
3 (64,5%) Pimien Pančanka Raźvitańnie
4 (60,9%) Janka Kupała Heta kryk, što žyvie Biełaruś
5 (56,5%) Maksim Tank Darahaja maja
6 (51,0%) Janka Kupała Ty pryjdzi...
7 (51,0%) Juraś Pivunoŭ *** Žoŭtych łiściaŭ daždžom...
8 (51,0%) Ryhor Baradulin *** Naviedvajcie baćkoŭ...
9 (43,8%) Juraś Pivunoŭ *** Śniažynki-parašuty...
10 (43,8%) Anatol Viarcinski Dzivak čałaviek
11 (43,8%) Maksim Bahdanovič Ramans
12 (43,8%) Ciotka Na čužoj staroncy
13 (37,5%) Juraś Pivunoŭ *** Sinieča niabiosaŭ...
14 (34,2%) Todar Klaštorny Choču žyć
15 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc Ty pobač, tut...
16 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc *** Ty pakłič mianie. Pazavi...
17 (34,2%) Iryna Ahiejeva *** Apošni vyraj byccam raj...
18 (34,2%) Maksim Tank Bieź ciabie
19 (34,2%) Janka Kupała Chaj ža vam tak nie zdajecca...
20 (34,2%) Natalla Arsieńnieva I była tam viasna...
21 (34,2%) Maksim Tank Być čałaviekam ja rad
22 (34,2%) Raisa Baravikova *** Mnie siońnia pryśniłasia chata...
23 (34,2%) Raisa Baravikova Apošniaja sustreča
24 (34,2%) Juraś Pivunoŭ Svaboda
25 (34,2%) Jaŭhienija Janiščyc Ab masie
26 (34,2%) Janka Kupała Akoŭ pałomanych žandar...
27 (34,2%) Janka Kupała Pieśnia maja
28 (34,2%) Nił Hilevič *** My ŭzyšłi nie z nasieńnia, što vietram zaniesiena...
29 (34,2%) Frańcišak Bahuševič Praŭda
30 (34,2%) Aleś Harun Dobryja dzieci
31 (34,2%) Maksim Tank Pieśnia kułikoŭ
32 (34,2%) Janka Kupała «Zabrany kraj»
33 (34,2%) Uładzimier Karatkievič Rahnaradzi
34 (34,2%) Ryhor Baradulin Vobłik vady
35 (34,2%) Juraś Pivunoŭ *** Viecier-hareza...
36 (20,6%) Anton Jankoŭski Viarnuŭšysia ŭ rodnuju chatu
37 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc *** Spyniu svoj krok adčajny i taropki...
38 (20,6%) Ryhor Baradulin Za słovam Bykava idu!
39 (20,6%) Ryhor Baradulin *** Zaspanaja ranica mžystaja...
40 (20,6%) Nił Hilevič Žyta, sosny i vałuny
41 (20,6%) Łarysa Hienijuš Biełaruska
42 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** O kachańnie majo biaskoncaje...
43 (20,6%) Pimien Pančanka Rodnaja mova
44 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Nia ź pieršaha kryku...
45 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Chmarki
46 (20,6%) Raisa Baravikova *** Adpłyvuć za piasčanuju vyspu...
47 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Paŭnočnaja zara
48 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Viasna
49 (20,6%) Raisa Baravikova Mak
50 (20,6%) Anatol Sys *** Pajdu tudy, adkul pryjšoŭ...
51 (20,6%) Anatol Viarcinski Niekalki słoŭ pra les
52 (20,6%) Uładzimier Dudzicki *** Maja rodnaja, lubaja, kvołaja...
53 (20,6%) Nił Hilevič Kałi ja žyŭ?
54 (20,6%) Anatol Viarcinski Zimniaje soncastajańnie
55 (20,6%) Maksim Tank Na palanie
56 (20,6%) Adam Hlobus Sabaka
57 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kaladnyja vieršy
58 (20,6%) Aleś Kamocki *** Prosta – ubačyć nieba...
59 (20,6%) Jakub Kołas Miesiac
60 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Kałumby ziamłi niaznajemaj
61 (20,6%) Džeci Himn medycynie
62 (20,6%) Nił Hilevič *** Rodnaja, miłaja, lubaja!..
63 (20,6%) Janka Kupała Maje dumki
64 (20,6%) Todar Klaštorny Na ledzianoj hitary
65 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Mova
66 (20,6%) Maksim Bahdanovič Chanson dautomne
67 (20,6%) Ina Sieviaryn-Šota *** Prabač mianie, moj siabar luby...
68 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Razharajsia chutčej, moj ahoń, miž imhły...
69 (20,6%) Raisa Baravikova *** Ach, niezdarma žyła ja hanarłiŭkaj...
70 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Pa ladu, u hłuchim bary...
71 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Navahradski zamak
72 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pierad pavodkaj
73 (20,6%) Janka Kupała Svajaki
74 (20,6%) Uładzimier Žyłka Biełaruś
75 (20,6%) Aleś Piśmiankoŭ *** Vy pra prystojnaść?..
76 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Voŭk
77 (20,6%) Łarysa Hienijuš Oj, pajdu
78 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Viasło i pieraviasła
79 (20,6%) Janka Kupała Ja nie dla vas...
80 (20,6%) Janka Kupała Hienacvale
81 (20,6%) Uładzimier Dudzicki *** Nia pieršy raz i nie apošni, musić...
82 (20,6%) Viktar Šnip *** Maja Ajčyna – ty maja Turma...
83 (20,6%) Nasta Kudasava *** U biaźvieri – jak u trunie!..
84 (20,6%) Łarysa Hienijuš Naš ściah
85 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Staić moŭčki Kałoža ŭ šery doždž, ŭ bieły śnieh...
86 (20,6%) Janka Kupała Kiepska...
87 (20,6%) Jakub Kołas Ź piesień adzinokaha
88 (20,6%) Janka Kupała Kryžy
89 (20,6%) Aleś Harun Vaŭkałaki
90 (20,6%) Jakub Kołas Adlot žuraŭloŭ
91 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Niemiec
92 (20,6%) Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš Biełaruś maja
93 (20,6%) Aleś Zmahar Synki maje
94 (20,6%) Džeci Pra razumieńnie
95 (20,6%) Janka Kupała Karšun
96 (20,6%) Łarysa Hienijuš Kłič Pahoni
97 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Žyćcio biaz bolu nie prajści...
98 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Balada ab asudžanych i ab čałaviečym «daruj»
99 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Skoki śmierci
100 (20,6%) Raisa Baravikova *** Idu tudy, dzie łuh duchmiany...
101 (20,6%) Ciotka Z čužyny
102 (20,6%) Raisa Baravikova Zorka palavaja
103 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc *** Jašče mianie zusim niama...
104 (20,6%) Raisa Baravikova Lesia
105 (20,6%) Raisa Baravikova Dva vieršy
106 (20,6%) Viktar Šnip *** staju pad voknami radzilnaha doma...
107 (20,6%) Viktar Švied Varšava
108 (20,6%) Uładzimier Niaklajeŭ *** Vyjšaŭ. Chisnułasia pole...
109 (20,6%) Łarysa Hienijuš Žyć
110 (20,6%) Valžyna Mort *** Lepš by my naradziłisia niamyja...
111 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Płač rusałki
112 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja *** Ja nia viedaju, Ojča, ci varta iści brukavankaj...
113 (20,6%) Chviedar Černia *** Davaj, kałi zmožam...
114 (20,6%) Raisa Baravikova Raźvitańnie
115 (20,6%) Ryhor Baradulin *** Piatruś Broŭka piša łoŭka...
116 (20,6%) Maksim Bahdanovič Letapisiec
117 (20,6%) Ciotka Viera biełarusa
118 (20,6%) Janka Kupała Čamu?
119 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kazaki na Biełarusi
120 (20,6%) Vital Ryžkoŭ *** Pakul ciabie nie było, skončyłasia viasna...
121 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Biełaruskaja pieśnia
122 (20,6%) Usievaład Ścieburaka *** Ja chacieŭ by sustrecca z vami na vułicy...
123 (20,6%) Piatruś Broŭka *** U Biełarusi – jasnyja vočy...
124 (20,6%) Janka Kupała Biełaruščyna
125 (20,6%) Łarysa Hienijuš Baraviki
126 (20,6%) Janka Kupała Apiekunam
127 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Chałodnaj nočču ja ŭ šyrokim, ciomnym połi...
128 (20,6%) Anatol Sys Manaloh Ramualda Žakoŭskaha
129 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** Ja idu łuhavoju darohaj...
130 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Čas – nia čas
131 (20,6%) Usievaład Ścieburaka Dziady
132 (20,6%) Uładzimier Karatkievič *** «Na Biełarusi Boh žyvie»...
133 (20,6%) Łarysa Hienijuš Śviaty Viečar
134 (20,6%) Janka Kupała Jak cieni
135 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Achryściŭ mianie niechta ŭ zialonaj dubrovie
136 (20,6%) Viktar Šnip Biełaja carkva
137 (20,6%) Maksim Tank Busieł
138 (20,6%) Iryna Ahiejeva *** Vyrazać łišniaje z uspaminaŭ...
139 (20,6%) Nił Hilevič Ci ačniomsia?
140 (20,6%) Anatol Sys Manaloh Apanasa Fiłipoviča
141 (20,6%) Ryhor Krušyna Tvaje vočy
142 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Busły vučać dziaciej
143 (20,6%) Łarysa Hienijuš Hod i jaho rod
144 (20,6%) Kastuś Akuła *** Ja zhańbavanuju śviatyniu...
145 (20,6%) Siarhiej Zakońnikaŭ Bieražy siabie, Ukraina!
146 (20,6%) Raisa Baravikova Vosieńskaje
147 (20,6%) Maksim Tank Žančyna
148 (20,6%) Janka Kupała Kažuch i vata
149 (20,6%) Maksim Bahdanovič *** Pa-nad biełym pucham višniaŭ...
150 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Za Urał ŭpała sonca, by zarava...
151 (20,6%) Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš Niefarmalny biełarus
152 (20,6%) Łarysa Hienijuš Zubry
153 (20,6%) Jakub Kołas Na łuzie
154 (20,6%) Raisa Baravikova *** O, jak samotna vyhladaje ciš...
155 (20,6%) Łarysa Hienijuš *** Havaryć pa-biełarusku – heta modna...
156 (20,6%) Janka Kupała Pazvałi vas
157 (20,6%) Janka Kupała A ŭ bary, bary...
158 (20,6%) Janka Kupała Ja ad vas daloka...
159 (20,6%) Janka Kupała Z kutka žadańniaŭ
160 (20,6%) Maksim Tank Lažać pakošanyja travy
161 (20,6%) Natalla Arsieńnieva Znaju
162 (20,6%) Maksim Bahdanovič Pahonia
163 (20,6%) Boha *** Kožnaje ranicy bomžavy vodar...
164 (20,6%) Kanstancyja Bujło Lublu...
165 (20,6%) Janka Kupała Sosny
166 (20,6%) Julija Novik Zadzinočańnie
167 (20,6%) Maksim Tank Moj chleb nadzionny
168 (20,6%) Nasta Mancevič *** Kałi ŭ vačoch ciamnieje...
169 (20,6%) Maksim Tank Akaniamiełyja vołaty
170 (20,6%) Maksim Tank Hraviury Skaryny
171 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Majoj kachanaj
172 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Stary pievień
173 (9,4%) Janka Kupała Žydy
174 (9,4%) Ciotka Z Novym Hodam
175 (9,4%) Maksim Bahdanovič Vadzianik
176 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Ja film hladzieŭ...
177 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Abrastajem...
178 (9,4%) Raisa Baravikova Da žyćcia
179 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Śmiarotnaja strata
180 (9,4%) Jakub Kołas Rodnyja vobrazy
181 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Paet
182 (9,4%) Janka Kupała Hodzie...
183 (9,4%) Natalla Arsieńnieva Memento mori
184 (9,4%) Janka Kupała Carskija dary
185 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Treba vučycca žyć u dziaciej...
186 (9,4%) Natalla Arsieńnieva Viasna
187 (9,4%) Valžyna Mort Son pra babulu
188 (9,4%) Ludmiła Rubleŭskaja Varava
189 (9,4%) Nił Hilevič Žaŭranačka
190 (9,4%) Ała Pietruškievič Mužčyna z kvietkami
191 (9,4%) Anatol Viarcinski *** «Čałaviek maleńkaha rosta...
192 (9,4%) Anatol Viarcinski *** Jak družna my...
193 (9,4%) Łarysa Hienijuš *** Kałi nočču darohaj zaśniežanaj...
194 (9,4%) Jaŭhienija Janiščyc *** Žyvu siarod hłuchich bałot...
195 (9,4%) Janka Sipakoŭ Siaŭba
196 (9,4%) Ryhor Baradulin Sakolnik
197 (9,4%) Anatol Viarcinski Paraŭnańnie
198 (9,4%) Maksim Tank *** Kab zrabić pieršy krok...
199 (9,4%) Viktar Šnip Baladny manaloh Francyska Skaryny
200 (9,4%) Ciotka Bura idzie
201 (9,4%) Vika Trenas Pjesa
202 (9,4%) Jan Čačot Što staryja za varjaty...
203 (9,4%) Viktar Šnip Balada Vasila Hadulki
204 (9,4%) Jakub Kołas Kachańnie
205 (9,4%) Ciotka Maje dumki
206 (9,4%) Nił Hilevič Nie biadujcie!..
207 (9,4%) Anatol Viarcinski Viesnavoje
208 (9,4%) Viktar Šnip *** Viarnucca dadomu, nibyta pračnucca...
2009–2018. Biełaruś, Miensk.