RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Kaciaryna
Och, jak heta Kaciaryna
      Sprytnaja ŭdava,
Dyk druhaja i dziaŭčyna
      Pry joj dreń-trava!
 
Kožny chłopiec až trasiecca,
      Vokam jak mirhnie,
A jak hubaj zaśmiajecca –
      Doŭha nie zaśnie.
 
Kaciaryna – haspadynia,
      Słovam – baba-zuch!
Maje ŭsiakaje načyńnie
      I kurej katuch.
 
Nie jakaja tam niazdara
      Na ruku jana:
Pale ŭ piečy, jeści vara
      I usio adna.
 
Navaryła čamiaruchi,
      Ładak napiakła,
Palacieła i sivuchi
      Plašku pryniasła.
 
Maładzieńkaha Zacharku
      Sadzić za stałom,
I harełku čarka ŭ čarku
      Pjuć sabie ŭdvajom.
 
Zakuryłasia čupryna...
      Spaci choča hość.
Znaje dzieła Kaciaryna...
      Dzie ž takaja jość?
 
Hościu łožak pamaściła
      Naša udava;
Pad vaknom ža, kolki siły,
      Hukaje sava.
 
1906
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.