RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Biełaruś maja
Aksamitny letni viečar achinuŭ ziamlu,
Ja vaziornuju sinieču vusnami łaŭlu.
Moŭčki słuchaju ŭ rosach pieśniu sałaŭja.
Nad maim łunaje losam Biełaruś maja.
 
A nad lesam, nad suśvietam vyprastaŭ kryło
Załacisty čovien vietach, zornaje viasło.
Stan dziavočy Biełaj viežy, podych ručaja,
Ja adnoj tabie naležu, Biełaruś maja!
 
Tam, dzie hojdaje viatryska załaty muroh,
Paŭstavałi kamianiski la tvaich daroh.
Čyrvanieje rańni zołak, recha ŭ hajach,
A ŭ hrudziach tvaich askołak, Biełaruś maja.
 
Mnie krajoŭ čužych nia treba, jak nie varažy,
Nie chaču čužoha chleba, radaściaŭ čužych,
Bo čužyna serca džałić, ciśnie, jak źmiaja,
Bo hukaje z dalnich dalaŭ Biełaruś maja.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.