RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Inšy bochan lažyć pad abrusam,
na ścianie cikaviejšy abraz,
tolki rodnaje movy na vusnach
nie kranuŭ ŭsio mianiajučy čas.
 
Čas usio niepatrebnaje kryšyć,
darahoha ž ništo nie kranie.
Śviecić zołata na papiałiščach,
bo jano nie zharaje ŭ ahnie.
 
Jana śviecicca mudraściu, łaskaju,
partyzanskaj advahaj piaje
i z krynicy svaje prasłavianskaje
niepadrobnym promieniem bje.
 
Mova z kryŭdaj, sa skarbami ŭłasnymi,
što praniesła praz žudasny viek,
i sivaja, i razam sučasnaja,
jak charošy, žyvy čałaviek.
 
Novy čas niepatrebnaje kryšyć.
Naša ž mova, jak viečnaści nić,
z prasłavianskich krynic i uzvyššaŭ
krasavać budzie z nami i žyć.
 
1965
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.