RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Siadź tut, pad kryžam...
Siadź tut, pad kryžam, siadź, addychni!
            Zmučany, bracie, darohaj!
Ty biez adduchi mnohija dni
Šoŭ siratoju pamiž ludźmi,
            Ždučy spačynku z tryvohaj;
 
I nie znajšoŭ ty druha nidzie,
            Što zaprasiŭ by ŭ chacinu,
Dzie b ty zabyŭsia ab horkaj biadzie,
Što za taboju z horam idzie,
            Dzie b addychnuŭ ty časinu.
 
Dzie b tabie dałi ciopły kutok,
            Kab nie kaleŭ na marozie;
Kab nia mleŭ, chleba dałi b kusok,
Viery i siły dzie b ty, družok,
            K dalšaj nabraŭ by darozie.
 
I nie znajšoŭ ty chatki takoj;
            Dalš iści mała ŭžo siły;
Siadź tut, pad kryžam, bracie ty moj!
Tut jak spačnieš ty z burłivaj dušoj,
            Dojdzieš lahčej da mahiły.
 
[1906–1910]
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.