RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Maksim Bahdanovič
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Źmiainy car
Ŭ ciomnym niebie – charavody
Siniavatych zorak,
Ŭ ciomnym niebie śviecić miesiac
Załatym siarpom...
My ŭžo vyjšłi ź ciesnych, dušnych
Padziamielnych norak,
Na zimovy ciopły vyraj
Ciahniemsia-paŭziom.
 
Ŭ połi, ŭ lesie nam usiudy
Pralahłi darožki!
Jstužkaj rušymsia miž puščy,
Na sam pierad – ja.
Zichaciać majej karony
Załatyja rožki,
Ciomnym bleskam adłivaje
Ŭsia łuska maja.
 
Nam nia treba ni ad čoha
Nočču abarony:
A spatkajem čałavieka, –
Port raśściele jon;
Załaty ražok jamu
Ja ŭraniu z karony,
I pa biełaj pałatninie
Dalš my papaŭziom.
 
1910
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.