RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Nie žalejka jhraje...
Nie žalejka jhraje
Pad laskom za vioskaj,
Nie viatrok chistaje
Bieleńkaj biarozkaj, –
 
Dzievačka-niaboža
Uzdychaje, płača
Pa svaim pryhožym
Pa žyćci biadačym.
 
Žyŭ, lubiŭ sirotku...
Nočki karatałi;
Pieściŭsia ź labiodkaj –
Dumki ašukałi.
 
Nieśłi ludzi kovy:
Za svaich uniaŭsia!..
Kurhanok žvirovy
Pamiatkaj zastaŭsia.
 
Śpić jon, niebarača;
Doždžyk nasyp myje,
A dziaŭčynka płača,
A dziaŭčynka nyje.
 
[1906–1910]
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.