RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Na žalejcy

#I
Z šumam boraŭ, jasakoraŭ,
      Oj, haju, oj, haju,
Na žalejcy-dabradziejcy
      Dumku dum zajhraju.
Oj, zajhraju, zapytaju,
      Za što, za jakoje
Płačuć pieśni, jak nia treśnie
      Serca maładoje?
Ci u maci ja dziciaciej
      Nia byŭ, nie chavaŭsia?
Ci zamała uzdychała,
      Jak ź joju praščaŭsia?
Ci nikołi nia mieŭ dołi
      U čužoj chacinie,
Ci ja ŭ połi nia mieŭ vołi
      Pry čužoj skacinie?
Ci mo\\ siły, Boža miły,
      Kałi nie chapała,
Jak z sachoju ci z kasoju
      Vajuju, byvała?..
Ci ž to heta, tam, praź lety,
      Jak umru z nadziejaj,
Maje kości ŭ dzikaj złości
      Viecier nie raźvieje?
Nie raźvieje, nie raśsieje,
      Kab i śled nia ŭźniaŭsia,
To harotny i markotny
      Pa śviecie badziaŭsia?
Ech, žalejka-dabradziejka,
      Za što, za jakoje
Płačuć pieśni, jak nia treśnie
      Serca maładoje?

 

#II
Ja nia puščaju śpiavaju
Pieśni-kazki ab Dunaju,
            Choć-ta serca z puščaj rviecca, –
A pad hrušaju pachiłaj,
Što nad baćkaŭskaj mahiłaj,
            Hraju tolki na žalejcy.
Ja nia zvon, što čas nam łiča
I na vieča praŭdu kłiča,
            Choć-ta serca zvonam bjecca, –
A pa ščaści pachavanym,
Nad rakoju, pad tumanam
            Hraju tolki na žalejcy.
Ja nia viecier volny, spraŭny,
Što piaje svabodaj słaŭnaj,
            Choć-ta serca k słavie rviecca, –
A ŭ cianiotach pavučynych,
Na rasstajnych puciavinach
            Hraju tolki na žalejcy.
Nie na huślach zvonkich baju
Ab zabranym niedzie kraju,
            Choć-ta serca k husljam rviecca, –
A na spaśvienym uzhorku,
Uhladajučysia ŭ zorku,
            Hraju tolki na žalejcy.
Ja nia hrom, što śviety kryša
I ludziam zakony piša,
            Choć-ta serca hromam bjecca, –
A pacichu, čuć čuvaci,
U čužoj zabyty chacie,
            Hraju tolki na žalejcy.
Hraju, hraju i čakaju
Ŭschodu sonca z-za Dunaju,
            Kałi mora ŭskałychniecca,
Kałi pieśniu, himn viasioły
Našym nivam, našym siołam
            Ja zajhraju na žalejcy.

 
[1906–1911]
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.