RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Nia dajcie zhinuć...
Nia dajcie zhinuć pieśniaru
Ŭ niaznańni, ŭ biednaści, ŭ hłušy,
Stvarycie radaści zaru,
Zhanicie sum ź jaho dušy, –
Nia dajcie zhinuć pieśniaru.
Jon tak ciarpić za kryŭdy ŭsie,
Jon pieci vyjšaŭ u paru,
Vam tolki słuchać, što piaje,
Nia dajcie zhinuć pieśniaru.
Ab vašaj dołi ŭ śvietu dal
Skiruje strun svaich ihru,
Vy ž tolki za ŭsie pieśni, žal,
Nia dajcie zhinuć pieśniaru.
 
1907
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.