RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Anatol Sys
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
spaŭzajučy ź ciernia
kroŭ smokča ślozy
 
upjusia ŭ jaho vačami – Boh
vusnami – čałaviek
 
nasustrač našy lubovi
jak dva soncy
imknucca ŭ poŭdzień
 
urešcie źviała nas
vuzkaja ściažyna ŭ žycie
jon dastaŭ z dušy chleb
ja – ź cieła – vino
jon pryhubiŭ
ja asušyŭ kubak
i papłyłi viancy
                  ciarnovyja
                              žytniovyja
                                            vasilkovyja
chto ty mnie?
baćka brat syn?
 
iznoŭ chaču upicca ŭ jaho vusnami
a Juda ŭva mnie šepča
upisia ŭ jaho zubami
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2021. Biełaruś, Miensk.