RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Džeci
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Dziŭny źviarok
Niejk pryvieźłi ŭ naš źviaryniec
Vielmi dziŭnuju žyviołu.
Vočki-soniejki sa skryni
Ahladałi ŭsio naŭkoła.
 
Futra źziała, byccam poŭnia
Nad błakitnymi palami.
Voś jaki źviarok cudoŭny
Pasiałiŭsia pobač z nami!
 
Tolki łapki ab padłohu
Da kryvi jon abivaje,
I jamu na dapamohu
Vartaŭnik nie paśpiavaje.
 
Skurka tonkaja praź mieru
I ad dotyku ruki
Rviecca horaj za papieru
I paŭzie va ŭsie baki.
 
A ad pozirkaŭ cikaŭnych
Jon sumuje i marnieje,
I ad roznych smačnych stravaŭ
Na mytuchu jon chvareje.
 
Jon nahadvaje kametu,
Zakapanuju ŭ piasok.
A čamu – kab chtości viedaŭ,
Kab choć troški dapamoh...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.