RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Aleś Kamocki
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Viecier z nieba, z mora chmara,
Pa-nad imi sonca jasnaje,
A ŭnizie tvar da tvaru,
Vočy ŭ vočy – dumki našyja.
 
Viecier z nieba, chmara z mora,
Pamiž imi ptuški biełyja.
Zaraz, zaŭtra i ŭčora
Ja maŭču, kab Vy pavieryłi.
 
Chmara z nieba, z mora viecier,
Pierad imi zorki ranicaj,
A za imi ciopły viečar,
Što nikołi nie kančajecca.
 
Dzie, kałi i jak raźvitacca,
Nie pačaŭšy žyć paŭtorami?
Kožny z nas siabie dačakaŭsia,
Kab schavacca ŭ historyi.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.