RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Pajazdžanie
Raspaŭzłasia pa abšary
Ściužnym pucham, ściužnaj maraj
Papaŭzucha-zavirucha –
Złoha ducha złybiaducha.
 
Ŭ połi dymna, ŭ połi ciomna,
Biespatolna i załomna,
Ni puciny, ni upyńnia,
Jak u viečnaj damavinie.
 
Jak u mory, ŭ biełym śniehu,
Biez dniavańnia, biez načlehu,
U biezdarožža, ŭ biesprystańnie
Jeduć, jeduć pajazdžanie.
 
Jeduć, jeduć, ani śledu,
Ni prasłuchu, ni prahledu,
Ni praśvietu, ni nadziei, –
Ŭsio ŭ zaćmiščy, ŭsio ŭ zaviei.
 
Papaŭzucha-zavirucha
Šepča, šepča štoś da vucha
Ab muzycy-dudahrai,
Ab pšaničnym karavai.
 
Śniežnym nadziačy načleham,
Pasypaje snom i śnieham,
Łazam lezie ŭ serca, ŭ vočy,
Zaziraje pataročaj.
 
Maładoha k maładusie,
Svata k svaćci-pasiadusie,
Da zakośnicy zakośniu
Žach prytulna prykarośniŭ.
 
Prytułiłisia, jak dzieci,
Jak hałubki na raśśviecie,
Jak ništo ni znać, ni viedać,
I ŭsio jeduć, jeduć, jeduć.
 
A nad imi źbiejaducha,
Papaŭzucha-zavirucha,
Śniežnaj chustajučy viechaj,
Zachłipajecca ad śmiechu.
 
1918
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.