RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Kniaź
Z-za dalokaj starany
        Jedzie, jedzie kniaź, kniaź;
Koń pad kniaziem bułany,
        Kapytami braź, braź!
 
Zbroja zołatam haryć,
        Tolki ŭ soncy ziach, ziach!
U ruce mieč kniaź dziaržyć,
        Tak i hetak mach, mach!
 
Skača koń na pavadu...
        Cicha, kosiu, stoj, stoj!..
Čerpie dzieŭčyna vadu, –-
        Jak zirnuła: oj, oj!
 
– Pačakaj, bo dahaniu,
        Dziaŭčynańka, hej, hej!
Daj vady majmu kaniu,
        A mnie pieśniu śpiej! śpiej!
 
Kniaź i moład, i pryhož,
        Jak u sadzie mak, mak,
I dziaŭčyna – jak ćviet rož,
        Jak łileja, tak, tak!
 
Pić dała kaniu ź viadra,
        Śpieła pieśniu tam, tam,
Kniaź horść kinuŭ sierabra
        I pajechaŭsam, sam.
 
Ŭziaŭšy viedzierki svaje,
        Domu dzieŭka jdzie, jdzie
I tak žałasna piaje:
        Dola, dola, dzie, dzie?
 
1919
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.