RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Mocham ziaziulčynym
                                              iduć maładzicy,
huby zaśmiahłyja
                                      ŭ śpiełych sunicach –
na soncy jahady
                                    spakojna vymlełi.
Choładam nohi
                              račułka vymyła.
Lacić
                nad zvonkimi baravinami
pieśnia
                dziaŭčynańkaju
                                                  niavinnaju:
                – A ja ŭ baru
                Hryby biaru,
                Kala miežy –
                Syraježy!..
Ach, kładka zybkaja,
                                      račułka miełkaja!
Adkul ža vymknuła
                                              uśmieška śmiełaja:
                – Kavałišańka,
                Maja višańka,
                Nie kažy ty kavalu,
                Što ja ciabie pavalu.
                – A choć na miažy
                Pałažy,
                Tolki majmu kavalu
                Nie kažy!
Na moch pavalacca
                                        na ściežcy vuzkaj
dumki,
            što saładziej
                                          za vusny...
Jak tut hukajecca,
                                    dy ŭžo źmiarkajecca...
Tuha udoŭja
                        damoŭ viartajecca.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.