RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Uładzimier Žyłka
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Zhiń, niadola
Mnoha minuła hod,
Jak zaviom svoj narod,
Jak my kłičam jaho
Panam stać svajaho.
 
Pieśniam, kazkam uniać,
Staradaŭni ton ŭziać, –
Tuju słavu ŭskrasić,
Što ŭ kapcach cicha śpić.
 
Puty, jormy pazbyć,
Volna j ščasna zažyć.
Dy nie ŭčuŭ naš narod
Hety kłič z hodu ŭ hod.
 
A ŭ susiednich krajoch
Padymaŭsia, chto moh:
I stary, i mały
Jšoŭ na zoŭ hramavy,
 
Novy šlach prakładaŭ,
Budučyniu kavaŭ,
Nieumoŭčna zvaniŭ,
Što nie ŭmior, jašče – žyŭ!..
 
Čamu ž ty nie ŭstaješ,
K vołi śvietłaj nie jdzieš?
Ci ty volu zabyŭ?
Ci ŭžo vybiŭsia z sił?
 
Ci napaści ciabie
Nie zavuć k baraćbie,
Što ciarpiš mnoha hod,
Moj harotny narod?!
 
1918
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.