RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Čarśviady
Daloka ziaziula kukuje.
Čakajuć jabłyni łiścia.
Ihrušyna cień prymiaraje.
Kaniec zimavoj nudzie!
– Jakuju,
                  jakuju,
                              jakuju, –
Z pytańniem knihaŭka viśnie, –
Mnie kupinu vybrać z kraju?
Błakit da tvaru vadzie.
 
U sadzie, jašče čarnarukim,
Karovu pasie staraja.
I sam siabie traktar ciahnie –
I čajki iduć baraznoj.
I sivierna hukam i rucham,
I piesni samotna biaz haju.
Čarciam nie siadzicca ŭ bahnie –
Šavielacca pad rabrynoj.
 
Mahilnik vačyma suchimi
Z pahorka na śviet paziraje.
Kułik padśvieryŭ kalosy
I ćviełić:
– Kułi! Kułi!
Mahilnik čakaje –
Ŭzdymie
Pahorka chvala syraja
Rybackija dušy ŭ niabiosy
U viečnych čaŭnach –
Kałi?
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.