RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Da biełarusaŭ śvietu
Biełarusy ŭsich krajoŭ, jadnajciesia!
Nas niašmat, a budzie mienš jašče,
Jak adstupim, złomimsia pad naciskam,
Jak ad nas rašučaść uciače.
 
Praz usie viaki nas tolki cisnułi
I chadzić chaciełi jak pa tłi,
Nas dušyłi vołhami i visłami,
Kožny tužyŭ zašmarhu piatłi.
 
Nas turyłi z Baćkaŭščyny, ź Dziedziny,
Nam, panam kryvickaje ziamłi,
Kotłasy, Čarnobyłi adviedzieny,
Majem prava my na mazałi.
 
Nas pałiłi, katavałi, pratałi,
Małaciłi nas, niby kułi,
Karałi, zabojcy, imperatary
I baćki pracoŭnych mas,
Kałi
Biełaruś, jak pałatninu, kroiłi
Na mundziry dy na kaptany,
Kab mahiły z našymi herojami
Uciskałi vałuny many.
 
Nad śviatyniami pazrujnavanymi
Paklaniemsia dbać pra karani.
Budziem Jankami, a nie Ivanami,
Što nia viedajuć svaje radni.
 
Pracavałi my na ŭsie imperyi,
Papracujem na siabie, braty.
Dyk adrodzimsia dušoj i vieraju.
Z nami Baćka Boh
I Duch Śviaty!
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.