RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Maleńnie za Biełaruś
Boža, pašłi Biełarusi
Łasku z Tvaimi vačami,
Sercy sucieš u skrusie,
Źłitujsia nad kryvičami.
 
Źniknuć, Śviaty, nia daj nam
Ad rukatvornaha žachu,
Vieraćmiem viečnym tajnam
Ruchu Tvajho i šlachu.
 
Boža, viarni dadomu
Błudnyja dušy z vyhnańnia.
Popierak duchu złomu
Vola haspodniaja stanie.
 
Chaj biełarus biełarusa
Budzie lubić jak brata.
Śvietłaja imiem Isusa
Naša kryvickaja chata.
Boža, na ŭsich razdarožžach
Nas ad napaściaŭ varožych
Tvoj źbieraže napamin.
Amin.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.