RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Kir
Luboŭ i praŭdu ja biaru za ščyt,
i ź imi jdu biasstrašna ŭ ciažki čas;
ja nie piarom, a hastryjom dušy,
pišu kryvioj zčarniełaju da Vas.
 
Žałobny kir nad maim prošłym loh:
nia ŭčuju bolš matułi ciopłych słoŭ –
na vusnach joj zacich apošni ŭzdoch
jak tysiačam zamučanych raboŭ...
 
Ravy bratoŭ, ciažkija siostraŭ dni,
strašenny bol apošnich baćki hod,
ludzkija dušy, sioła ŭ ahni,
a na kryžy zamučany narod.
 
Choć nieba siańnia srohaje maŭčyć,
ja ŭ adradžeńnia vieru jasny cud:
luboŭ i praŭdu, svoj mahutny ščyt
uzdymaju śmieła prad panami put.
 
Nia strašna mnie ich mścivaści i kar,
bo ŭ maim sercy viera, nie sumleŭ –
ŭ majoj duše nie popieł, ale žar,
ŭ maich ačoch nia ślozy, ale hnieŭ.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.