RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Ziamla maja lubaja, dzień moj i noč,
vodhulle pieśniaŭ, u połi kałośsie.
Časam udaryć ab šybinu doždž,
sumna la vokan viatry zahałosiać.
 
I z zaaranych daŭno kalain
rodnaha pola majoj maładości
vyrviecca časam balučy ŭspamin,
daŭno adyšoŭšych pakłiča ŭ hości.
 
U pokuci, tata, ciabie pasadžu,
prysiadzie matula zyčłivaja pobač.
U śnie-uspaminie na vas pahladžu
i budu vas ścišana słuchać za poŭnač.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.