RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Usievaład Ścieburaka
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Nia viedaju, jak u Łandonie,
a ŭ Miensku siahońnia zima.
I miesta u biełym pałonie...
Ty ŭ chacie siadziš? A darma!
 
Vychodź! I tabie zavirucha
nasyple śniažku za kaŭnier.
A vucha padstaviš – i ŭ vucha.
Vychodź! Ja na vułcy ciapier.
 
Nia viedaju, jak tam u inšych,
a ŭ nas budzie dobry nastroj.
Śladami na śniezie napišam
ab našym spatkańni z taboj.
 
Łistapad, 2004.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.