RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Usievaład Ścieburaka
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Jak ziernie ŭ Boskaje siaŭbie
my, dzie raściem, dzie nikniem dołu.
I kožny piša biez dazvołu
Jevanhiełije ad siabie...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.