RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Usievaład Ścieburaka
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Naradziŭsia biaz zvyčki chadzić.
Vučyŭsia biaz zvyčki siadzieć.
Słužyŭ biaz zvyčki stajać.
Pracavaŭ biez umieńnia zhinacca.
Lubiŭ, nia zdolny sastupać.
 
Tak i pamior, nie pryzvyčajeny žyć.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.