RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Juraś Pivunoŭ
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Žoŭtych łiściaŭ daždžom
Absypajecca vosień.
Viecier honić
Vandroŭnikaŭ-chmaraŭ tabun.
Ŭsio daŭžej i daŭžej
Śpis niaździejśnienych maraŭ,
Usio mienš hod ad hodu
Nadziejaŭ maich...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca Vodhuki
2009–2019. Biełaruś, Miensk.