RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Krainie
Kožnaj nočču ja, vierny Kryvič,
niedzie ŭ ciemień paŭnočnaj hadziny
čuju serca kryvaviačy kłič –
to zavie mianie Maci Kraina.
 
Kałi ciažka zastohnie jana –
vostry bol majo serca praniža...
Ludzi kažuć, što heta mana,
a ja čuju, što Kraj moj pad Kryžam.
 
Miły Kraju, ja ŭžo nie hłuchi!
Nie zasnu na padušcy na biełaj,
kałi kłičaš mianie z-pad strachi,
kłičaš sercam svaim nabalełym!
 
Ja chacieŭ ŭžo skazać Tabie sam –
za Tvoj bol, za strašnoje ciarpieńnie
ŭsio Tabie, najmilejšy, addam,
nat žyćcio zaniasu na kaleniach!
 
Ahoń serca, što ŭmieje kachać,
dušu, rozum svoj tvorčy i bystry,
kab bratoŭ, kab Ciabie ratavać –
ja addam da apošniaje iskry.
 
Dla Ciabie, kab zarańnia ja ŭpaŭ,
chaj nat zorka adna nie pahaśnie;
što ja rad ŭsio da kapłi addaŭ –
heta, byccam by, soniejka jasna.
 
Što žyćcio mnie, zahon ci siamja,
što mnie miłaj viaśniana abłičča,
kałi ŭ ranach ty, Maci maja,
ŭ noč synoŭ svaich žałasna kłičaš?
 
1942
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.