RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Žyćcio majo – sok biełastvolnych biarozaŭ,
ziamla jaho ludziam saśmiahłym daje.
Śmiech biesturbotny, piakučyja ślozy,
ružy na cierniach, dzianiočki maje!
 
Dumy ŭ błakicie, viry pad nahami.
Staju tam, dzie braćcia maje nie zmahłi.
Žyćcio majo – lotać svaimi šlachami,
upeŭniena, ćviorda chadzić pa ziamłi.
 
Serca ŭ žyćci nie dzialu napałovu,
zaŭsiody z taboju ŭ ciažkuju paru.
I choć majo bolem pranizana słova,
u im nie pahaśnie, jak źnič, – Biełaruś!
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.