RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Pievień-pryhažun siadzić na płocie.
Šery sokał mknie za niebaschił.
Treba nie pa pierjach, pa palocie
mierać vartaść i dušy, i krył.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.