RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Jaŭhienija Janiščyc
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Krasnaja cana
Šumić bazar, kipić bazar stałičny,
A na pryłaŭkach dychaje ziamla.
Dziabiołaja kabieta artystyčna
Kaštuje dar pryrody spakvala.
 
Handlujucca, hamoniać, uščuvajuć
Sivuju babku ŭ lohkim pinžaku.
I jabłykami sietki nabivajuć,
I łajucca na šorstkim skraźniaku.
 
Nie čyrvaniej, jak śpieły jabłyk, babka, –
Zastupnica spuściełaha siała.
Biary za restarany, za teatry,
Ŭ jakich, vidać, ni razu nie była.
 
Za bol biary, za žorstkija spakusy
Vačej,
              što adšuhałi, jak ilny.
Za ciomnyja zasušanyja vusny
Z trahiedyi praklataje vajny.
 
Za hrad biary, za chlupkija sumioty,
Za zvyštraskučy studzieński maroz,
Za toje, što usie tvaje suboty
Na kožnym tydni – krasnyja naskroź.
 
Biary za byl, biary za niebyłicu,
Za toje, što ahłuchła, jak ściana.
...Pavinna ŭ rešcie rešt i na ziamłicu
Być krasnaja, admiennaja cana!
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca Vodhuki
2009–2018. Biełaruś, Miensk.