RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Aleś Harun
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Vaŭkałaki
Vaŭkałaki ciomna nočču
Z damavin vychodziać
I latajuć skroź pa śviecie, –
Sabie žer znachodziać:
Dzie staroje ci małoje
Śpić u śnie hłybokim,
Vaŭkałaka padścihaje
Nienasytnym vokam.
Nie pačuješ, jak uźlaža
Na hrudziach navała,
Nie pačuješ, jak jon z serca
Vyśsie kroŭ pamału.
Hałasista ž pa śvitańniu
Zaśpiavajuć pieŭni –
Vaŭkałaka adlataje
Nieachvotna hnieŭny.
Pa staroncy rodnaj zdaŭna
Vaŭkałaki chodziać,
Ale ž pieŭni nie śpiavajuć,
Słonka nie ŭzychodzić!..
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.