RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
U Połackaj Spasa-Jefrasińnieŭskaj carkvie
Pierad spakojnaj viełičču zamry.
Nasielnictva słavianstva maładoha
Plačyma hreje styłyja mury,
Karociačy vačyma šlach da Boha.
 
Nie na piakielnym – na žyvym žviry
Śviatyja, jak ratai, basanoha
Stajać, choć štoviakova płast syry
Kładzie na ich abłiččy aściaroha.
 
Dušy i frescy chočacca raskrycca.
Na vietry času stynie viery kryca.
Krasoj padzolnaj dumku raśćviałi.
U kryžakryłaj kielłi Jefrasińni
Zhadajecca akrajčyk nieba sini
I posach, što padaŭsia ŭ babyłi.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.