RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Tajha, 1937
Pierajmańnie M. Niakrasava
 
Charona adužyłi
Ściuža i stoma,
Bo ŭ carśćvie Aida
Ni planaŭ, ni zim.
– A ludzi adkul?
– Dy z tajhi ŭsie, viadoma,
Tam baćka siače –
Ja advožu za im...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.