RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Iścinna čornaje tryo
D u b r o v i n. P u r y š k je v i č.
I ł i ja d o r.

D u b r o v i n
(da Puryškieviča)

Syp, kaleha, syp «vovsiu»!
              Ciapier naša žniva, –
Zbuntavanuju ziamlu
              Jak stoj aščaśłivim.
 
Pad svoj čorny ŭčernim chrest
              Prava i zanony,
Naš ciapier kirmaš i fest,
              Bal u nas «čyrvony»!
 
P u r y š k je v i č
(da Dubrovina)

Daj, davaj, pryjaciel moj,
              Dubinaju žaru!
Zdavim pietlami, turmoj
              «Ziamłi, vołi» maru.
 
U kaziny zaprem roh
              Kramołu minutna,
Złovim ryby za siamioch
              U vadzicy mutnaj.
 
I ł i ja d o r
(da Puryškieviča i Dubrovina)

Ja vas, bracija maja,
              Ŭ boj błahasłaŭlaju,
Ad strany kak jeś vsieja
              Modły vossypaju.
 
Daby ćviŭ vaviek miž vas
              Duch Pabiedanosca,
Śvietač Hrynhuta nia has
              Na našaj staroncy.
 
Ch o r a m

Hop! Ura, ura, ura!
              Rasieja-labiodka,
Daj ža, daj nam chabara!
              Łisia rečkaj, vodka!
 
Hruhany, zubry taŭpoj,
              Hej, k nam na razdolle!
Spravim družnaj čaradoj
              Pachavańnie vołi!
 
1909
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.