RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Maksim Tank
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Ty jašče tolki namiok na čałavieka,
Kałi va ŭsim spadziaješsia na maci;
 
Ty jašče – čverć čałavieka,
Kałi va ŭsim spadziaješsia na družbu;
 
Ty tolki – paŭčałavieka,
Kałi va ŭsim spadziaješsia na luboŭ, –
 
I tolki tady stanovišsia čałaviekam,
Kałi ŭsie mohuć spadziavacca
Na ciabie.
 
1981
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2022. Biełaruś, Miensk.