RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Z ruskaj – F. Ciutčava
Łiście
My, łiście, łistočki,
Ćviciom i błiščym,
Da času dni, nočki
Na suččy visim.
 
Praź ciopłaje leta
Byłi my ŭ krasie,
Hulałi z pramieńniem,
Jaśniełi ŭ rasie.
 
Dyj źniknuŭ čas łaski.
Ptušyny ścich śpieŭ,
Pasochnułi kraski,
Łuh zielen sčarnieŭ.
 
Nu, što ž nam daremna
Visieć i žaŭcieć, –
Lapiej ža ź viatrami
I nam palacieć!
 
O bujnyja vietry,
Chutčej k nam z vyšyn!
Chutčej nas sarvicie
Z sanłivych hałin.
 
Sarvicie, pamčycie,
Na krylłi svaim;
Lacicie, lacicie,
My z vami lacim!
 
1925
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.