RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Pracaj družnaj, kalektyŭnaj

Pieršaj usiebiełaruskaj vystaŭcy
sielskaj haspadarki i pramysłovaści


 
Pracaj družnaj, kalektyŭnaj,
Pieramožna, biezupynna
Śviet buduje, śviet niačutny
Praletaryj ŭsiemahutny.
 
Vyzvaŭ z popiełaŭ, z ruinaŭ
Na šlach tvorčy ŭsiu krainu,
I son skinuŭšy praklaty,
BSSR śviatkuje śviata.
 
Hlań – na vystaŭcy i vokał,
Dzie ni kinie vokam sokał,
Ruń runieje novaŭschodaŭ
Pola fabryk i zavodaŭ.
 
Uradžaj dziesiacihodździa
Za sto inšych hod piarojdzie...
Toj nia bača, chto nia choča
Ci naviek chto zhubiŭ vočy.
 
Tak ad pracy ad udarnaj
Zaburłiłasia ŭładarna
Žyvatvornaju krynicaj
Praletarskaja stałica.
 
1930
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.