RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Pieśnia žniej
Pahnuŭšy ŭ kruk chudyja śpiny,
Siarpom machajučy kryvym,
My, žonki, ŭdovy i dziaŭčyny,
Pry doŭhaj postaci staim
 
          I družna žniom,
          I paddajom
          Adna adnoj
          Achvoty bolš,
I pieśniu žałasna piajom.
 
Asobna kožnuju zahonam
Nas nadziałiŭ pan-dabradziej,
A nad usimi zły akonam
Staić, haniaje žać bardziej.
 
          I my ŭsio žniom,
          I paddajom
          Adna adnoj
          Achvoty bolš,
I pieśniu žałasna piajom.
 
Ahnista sonca prypiakaje,
Ŭ hubach jazyk zasoch, jak kość,
Pot horki vočy załivaje,
Zmačyŭ kašulu ŭsiu jak jość.
 
          A my ŭsio žniom,
          I paddajom
          Adna adnoj
          Achvoty bolš,
I pieśniu žałasna piajom.
 
Sierp prybaŭlaje ranaŭ kosych,
Pavieku režuć aściuki,
Jak pjaŭki, smokčuć kroŭ z noh bosych
Aržońnia vostryja suki.
 
          Ale my žniom,
          I paddajom
          Adna adnoj
          Achvoty bolš,
I pieśniu žałasna piajom.
 
My žniom, rastuć snapy i metłi,
My žniom ludziam, adno pabač:
Harotnym nam choć leź u pietłi, –
Pracuj na połi – doma płač.
 
          I ŭsio ž my žniom,
          I paddajom
          Adna adnoj
          Achvoty bolš,
I pieśniu žałasna piajom.
 
Hej, žniema, babki i dziaŭčynki,
Harujma: hora – nie napaść;
Pan spravić hučnyja dažynki:
Za pot, kroŭ, ślozy – vodki daść!
 
          My budziem pić,
          Jak hora pjom,
          Panoŭ chvałić
          I družna im
Skroź ślozy pieśniu prapiajom.
 
2.IX.1906
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.